درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری

بررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفری
doc
24,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی

بررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنی
doc
31,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد

بررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مرد
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد
doc
75,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران

محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران
doc
37,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری

بررسی استیفاء در قانون مدنی و مصادیق آن در ضمان قهری
doc
57,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع

تفسیر قانون اساسی ایران و آمریکا؛اصول،رویکردها و مراجع
doc
55,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی

اشغال نظامی و تحلیل مصداقی آن در سطح بین المللی
doc
57,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها
doc
69,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه
doc
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان
doc
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن

ماهیت رشوه در قانون مجازات اسلامی، فقه و حقوق موضوعه و اثرات آن
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی قانونی حقوق متهم

بررسی قانونی حقوق متهم
doc
14,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حقوق متهم در ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی

حقوق متهم در ایران با نگاهی بر اسناد بین المللی
doc
23,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین

بررسی حقوقی مالکیت فکری و ابعاد آن در قوانین
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی

حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی
doc
25,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان

اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان
doc
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین

جایگاه قرآن و فقه در وضع قوانین
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چالش های کنوانسیون CEDAW با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
doc
9,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قوانین ایران در مورد حقوق زن

قوانین ایران در مورد حقوق زن
doc
21,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان

نظریات متفاوت در راستای تبیین اشتغال زنان
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا