درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

بررسی حقوقی اشتغال زنان در مشاغل دولتی در ایران و اسناد بین المللی

بررسی حقوقی اشتغال زنان در مشاغل دولتی در ایران و اسناد بین المللی
doc
45,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

اشتغال زنان در ایران و از نگاه حقوق بشر

اشتغال زنان در ایران و از نگاه حقوق بشر
doc
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل

جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل
doc
13,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

سیاست های اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی

سیاست های اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی
pdf
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران

تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاكم بر قرارداد در حقوق ایران
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی حقوقی وصیت

بررسی حقوقی وصیت
doc
14,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
doc
49,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

پیشینه و سیر تحول مصلحت در حقوق کیفری
doc
39,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مصلحت از دیگاه حقوقی

مصلحت از دیگاه حقوقی
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جرایم علیه اشخاص
doc
69,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت

بررسی اصول و مبانی حاکم بر تابعیت
doc
69,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی ماهیت تابعیت مضاعف و اثرات آن بر جامعه بین المللی

بررسی ماهیت تابعیت مضاعف و اثرات آن بر جامعه بین المللی
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری
doc
21,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

توصیف جرم

توصیف جرم
doc
8,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
doc
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت
doc
79,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت

تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت
doc
65,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا