درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

مقاله کامل نظریه برچسب زنی

مقاله کامل نظریه برچسب زنی
doc
18,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی دلایل قاچاق انسان با تاکید بر قاچاق زنان و عکس العمل قانون در برابر آن

بررسی دلایل قاچاق انسان با تاکید بر قاچاق زنان و عکس العمل قانون در برابر آن
doc
47,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان

واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان

ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان
doc
25,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قاچاق زنان و بررسی وضعیت قربانیان آن برحسب متغیرهای مختلف

قاچاق زنان و بررسی وضعیت قربانیان آن برحسب متغیرهای مختلف
doc
28,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مفهوم و پیشینه قاچاق زنان و ارکان آن

مفهوم و پیشینه قاچاق زنان و ارکان آن
doc
24,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان
doc
145,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری حقوق بیگانگان

مبانی نظری حقوق بیگانگان
doc
33,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل
doc
149,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر

جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مقاله پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

مقاله پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان
pdf
9,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان
doc
75,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان

تشریح ساختار قاچاق و عناصر تشکیل دهنده آن با تاکید بر قاچاق زنان
doc
65,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی

قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزی

نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزی
doc
12,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان

سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان
doc
15,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه

نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه
doc
14,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

پیامدهای قاچاق انسان

پیامدهای قاچاق انسان
doc
11,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

پایان نامه قاچاق زنان

پایان نامه قاچاق زنان
doc
45,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان

عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان
doc
21,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا