درخواست فایل تماس با ما عضویت

دانلود فونت های مورد نیاز

برای دانلود فونت های مورد نیاز فایل ها کلیک کنید

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

برای دانلود نرم افزار ها کلیک کنید

دسته بندی محصولات
آخرین واریزی های فروشگاه ساز فایلینا
تضمین محصولات

پیامدهای قاچاق انسان

پیامدهای قاچاق انسان
doc
11,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

پایان نامه قاچاق زنان

پایان نامه قاچاق زنان
doc
45,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان

عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان
doc
21,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تشریح ساختار قاچاق

تشریح ساختار قاچاق
doc
17,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب کیفری آن با تاکید بر حقوق بزه دیدگان
doc
47,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی

تحلیل قاچاق انسان و مبارزه با جرم آن با در اسناد بین المللی
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب آن

قواعد ناظر بر قاچاق انسان و تعقیب  آن
doc
28,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

خصوصیات و ویژگی های جرم قاچاق انسان به لحاظ سازمان یافتگی و فراملی بودن آن

خصوصیات و ویژگی های جرم قاچاق انسان به لحاظ سازمان یافتگی و فراملی بودن آن
doc
24,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

خصیصه های قاچاق انسان و بررسی مفاهیم مرتبط و مشابه به آن

خصیصه های قاچاق انسان و بررسی مفاهیم مرتبط و مشابه به آن
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

وضعیت حقوقی قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی

وضعیت حقوقی قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی
doc
27,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی

بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی
doc
33,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری سرقت

مبانی نظری سرقت
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه

پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه
pptx
9,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده

مصادیق گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده
doc
33,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت علیه زنان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت علیه زنان
doc
29,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت
doc
19,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 قانون مدنی

بررسی فقهی و حقوقی ماده 1130 قانون مدنی
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت

بررسی سرقت در حقوق کیفری و فقه اهل سنت
doc
85,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن

بررسی جرم سرقت و جرم شناسی آن
doc
35,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن
doc
39,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول

بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت

بررسی تاثیر شرایط و ویژگیهای فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر ارتکاب سرقت
doc
37,000 تومان
حقوق
اطلاعات بیشتر محصول
پربازدیدترین محصولات

بالا