توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی کیفیت سود و ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

کیفیت سود

2-1-8- اهمیت ارزیابی کیفیت سود

2-1-9 -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟

2-1-10-روشهای ارزیابی کیفیت سود

2-1-10-1- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود

2-1-10-2- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد

2-1-10-3- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی

2-1-10-4- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی

2-1-11- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود

2-1-12-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود

پیشینه

منابع

 

 

 

كیفیت سود و اینكه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین كننده استانداردهای حسابداری و سایر استفاده كنندگان صورتهای مالی است. مدیریت به این دلیل به موضوع علاقمند است كه در تجزیه و تحلیل­های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه­هائی كه بر كیفیت سود تاثیر می­گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می­دهند. دلیل دیگر كه مدیریت به این موضوع علاقمند است، این است كه كیفیت سود یك بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می­تواند یكی از عوامل موثر باشد (محمدی، 1388).

 

 

 

توجه به موضوع كیفیت سود به طور وسیعی در هر دو حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری مورد بحث قرارگرفته است. در این زمینه در متون حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعملها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های كارگزاران بورس به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است كه سود خالص گزارش شده، عملكرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعكس نماید، لیكن كاربرد سود گزارش شده در علوم دیگر به منظور تحقق اهداف خاص دیگری است ( قائمی و همکاران، 1387،73).