توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی حسابرسی و وابستگی در کنترل مدیریت با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تئوری وابستگی در کنترل مدیریت

کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی

متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی

تئوری تغییرات تدریجی بودجه

مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه

پیشینه

منابع

 

 

 

ضرورت وجودی حسابرس مستقل عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران است. شخص مستقلی كه آگاهی دهنده دقت و صحت اطلاعات مالی تهیه شده به وسیله مدیران به صاحبان سرمایه است،‌ كه می تواند به كاهش ریسك سهامداران كه از زیانهای نمایندگی رنج میبرند، كمك كند. با این وجود كیفیت حسابرسی به وسیله سهامداران و دیگر استفاده كنندگان اطلاعات مالی بررسی نمی شود، بنابراین هر قضاوتی در مورد ارزش حسابرسی باید حداقل در بخشی بر اساس اعتبار و حسن شهرت حسابرس باشد. این اعتبار و حسن شهرت تا حد زیادی به پذیرش عمومی حسابرسی به عنوان یك حرفه در جامعه بستگی دارد. بسیاری از حسابرسان كاركنان مؤسسات بزرگ حسابرسی هستند و عملاً دارای چنین آزادی عمل و اختیاری كه مربوط به اشخاص حرفه ای است نمی باشند، در عوض حسابرسان به وسیله رویه ها وقواعد قراردادی كه حرفه را هدایت می كنند، پشتیبانی می شوند و زمینه پیشرفت در سازمان برایشان فراهم می شود. جامعه حرفه ای حسابرسان تأكید فراوانی بر موفقیت آزمونها و مدیریت زمان دارد، كه نقش كلیدی در تعیین اینكه چه كسانی باید در سطوح بالای حرفه باشند، دارد. (Pierce and Sweeney, 2004)