توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی بودجه و مزایای آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

بودجه

انواع بودجه

نقش بودجه

مزایای بودجه

تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه

انگیزش

جنبه های انگیزشی در بودجه بندی

جنبه های رفتاری بودجه

معیارهای بودجه ای

مفاهیم طراحی و اجرای روشهای بودجه ای

بودجه سخت

بودجه زمانی

مزایای بودجه زمانی

عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی

کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات

نقش تجزیه و تحلیل انحرافات

منابع

 

 

 

بودجه طرح كامل و مشروح به صورت مقداری برای استفاده از منابع یك واحد تجاری در دوره های معین است. بودجه بندی یك عمل تكنیكی است كه از بدو پیدایش تاكنون با بهره جستن از نظریات و تكنیك های ارائه شده در عرصه علوم موجبات تكامل خود را فراهم نموده و بر محتوای علمی خود افزوده است. دانشمندانی كه در این راه كوشیده اند، تعاریف مختلفی از بودجه ارائه داده اند. بودجه درواقع، تهیه و تنظیم دقیق برنامه عملیاتی و تعیین اهداف مؤسسه به صورت اعداد و ارقام برآوردی برای یك دوره معین است. در ورای تمامی اندیشه هایی كه در بودجه بندی وجود دارد، افرادقرار دارند. در اصل این انسانها هستند كه بودجه بندی را انجام می دهند و بایستی دوره مالی را با آن سپری كنند. جنبه های رفتاری بودجه بندی ناشی از رفتار انسان در فرایند تهیه بودجه و همچنین از رفتار انسان به هنگامی كه سعی دارد، بودجه را در امور جاری خود به اجرا درآورد، ناشی می شود. این جنبه ها از اشتیاق به دانستن اینكه آیا محدودیتهای مخارج در 1 سال افزایش خواهد یافت یا نه، و ترس از اینكه مدیر به كاركنان بگویددر سال جاری افزایش در پرداخت نخواهد بود، به وجود می آید. بودجه ها اثر مستقیمی بر رفتار انسان دارند. بودجه به افراد نشان می دهد كه انتظاری از آنها می رود. زمان و هزینه از عوامل ایجاد محدودیت در زندگی بشری است و امور مدیریتی را با مشكل مواجه می كند. به دلیل وجود بودجه هاست كه عملكرد مدیریت بطور مداوم ارزیابی می شود .

 

 

 

 بودجه ها استانداردهایی هستند برای مقایسه نتایج عملكرد با نتایج پیش بینی شده. در این راستا بودجه غیر قابل انعطاف افراد را تحت فشار قرار می دهد. به این دلیل افراد از گزارشات عملكرد ضعیف نگران بوده و از بودجه بندی احساس رضایت و خرسندی نمی نمایند. مدیران اغلب با مازاد بودجه یا عدم ذكر مواردی از بودجه مواجه هستند كه بعضاً نشانگر عدم دستیابی به اهداف بودجه است. بنابراین تعجب آور نیست كه گفته هایی مانند «بودجه شیوه مرا تحت تأثیر قرار داد» و یا «طراحان بودجه تو را درك نمی كنند» را بطور مداوم می شنویم. بودجه ها اغلب عنوان محدودیت های اداری و یا تهدیدی برای پیشرفت شغلی به حساب می آیند. عدم رضایت از كل فرایند بودجه ممكن است افراد را وادار به به كارشكنی كند. اگر بودجه ها كه قصد انگیزش افراد را دارند، به جای آن ترس و سایر مسائل رفتاری را ایجاد كنند. چرا مورد استفاده قرار می گیرند؟ چه سودی در این كار نهفته است؟ اثرات جانبی آن كدام است؟ اثر رفتاری آن كدام است؟ چه كاری می توان انجام داد تا اثرات مخرب و آثار رفتاری آن را بشناسیم؟‌ اینها همگی سؤالاتی هستند كه فرد در وهله اول در مواجهه با بودجه به ذهنش خطور می كند. Rananaus kas, 2002))