توضیحات کامل :

در این پروژه تحقیق هوازدگی سنگ ها در 18 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر مطابق موارد زیر ارایه شده است:

1- انواع هوازدگی

2- هوازدگی مکانیکی

3- هوازدگی شیمیایی

4- هوازدگی و نهشته‌های معدنی

نتیجه تصویری برای هوازدگی

5- بوکسیت

6- نهشته‌های مس و نقره

7- هوازدگی شیمیایی

8- انواع تخریب شیمیایی

نتیجه تصویری برای هوازدگی شیمیایی

9- انحلال در آب

10- انحلال در اسیدها

11- اکسیداسیون

12- هیدرولیز

تصویر مرتبط

 

13- آبگیری (هیدراتاسیون)

14- هوازدگی کروی

15- عوامل موثر در هوازدگی مکانیکی

16- یخبندان

نتیجه تصویری برای هوازدگی مکانیکی

17- برداشته شدن بار فوقانی

18- انبساط حرارتی

19- فعالیت موجودات زنده

20- نقش زمان در هوازدگی مکانیکی

نتیجه تصویری برای هوازدگی مکانیکی