توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی تغییر حسابرس و رفتارهای مدیران با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران

مقدمه

دوره تصدی حسابرس و محافظه كاری

کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود

دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود

دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

پیشینه

 

 

 

تعویض حسابرس و تغییر آن در بسیاری از بنگاه های اقتصادی اتفاق می اتد. این اتفاق منجر به ایجاد تغییراتی در بنگاه شده این تغییرات هم بر رفتار مدیران و هم بر رفتار حسابرسان تاثیر گذار است. این تاثیر گذاری می تواند بر کیفیت حسابرسی، کیفیت گذارشگری مالی و همچنین قابلیت اطمینان و اتکای اطلاعات تاثیرگذار است. مدیران چه در هنگام تغییر حسابرسان و چه هنگام عدم تغییر آنها و طولانی شدن دوره های تصدی حسابرس، محافظه کاری، مدیریت سود و رفتارهای تضاد منافع با ذینفعان را تا حدی تغییر می دهند. این رفتار ها تحت تاثیر حسابرسان جدید و شیوه حسابرسی آنها و یا ماندگاری حسابرسان قبلی و معادلات مرتبط با ارتباط با حسابرسان قرار می گیرد. در ادامه به تحلیل تاثیر تغییر حسابرسان و دوره تصدی حسابرسان بر رفتار مدیران که شامل محافظه کاری و مدیریت سود می باشد، می پردازیم.