توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سود و انواع آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب 

انواع مدیریت سود

2-10-1- مدیریت سود طبیعی

2-10-2- سودهایی كه به طور طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده‌اند

2-10-3- مدیریت سود واقعی( مدیریت سود معاملاتی یا اقتصادی)

2-10-4- مدیریت سود مصنوعی ( مدیریت سود حسابداری)

2-11- دستكاری حسابها

2-12- ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به مدیریت سود

2-13- انگیزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود

2-13-1- افزایش رفاه سهامداران

2-13-2- تسهیل قابلیت پیش بینی سود

2-13-3- افرایش رفاه مدیریت

2-14- معیارهای شناخت مدیریت سود

2-15- ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعی)

2-15-1- 1 زمان بندی رویدادها

2-15-2- مدیریت سود از طریق انتخاب روش‌های تخصیص

2-15-3- مدیریت سود از طریق طبقه بندی

2-16- عوامل موثر بر مدیریت سود سود

2-17- موافقین و مخالفین هموار سازی سود

2-18- دشواری های كار تحقیق در زمینه مدیریت سود سود

2-19- روش‌های مطالعه مدیریت سود

2-20- تحقیقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای

2-21- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود

منابع

 

 

 

مدیریت سود سود نوعی عمل آگاهانه است كه توسط مدیریت و با استفاده از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت كاستن از نوسانات در سود انجام می گیرد . به گفته لوپولد ای. بی "مدیریت سود سود" بیشترعملی سفسطه آمیز و مودبانه است و به ندرت بر اساس دروغ های آشكار انجام می گیرد ، زیرا مدیریت سود سود بیشتر در اثر تعبیر و تفسیر به دست آمده از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگر مدیریت سود سود در محدوده اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد.در مدیریت سود سود به واسطه جابجایی كه در درآمدها و هزینه ها انجام می گیرد سود یك یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود ، در واقع می توان گفت مدیریت سود سود عمل عالمانه ای است كه توسط مدیریت انجام می شود (آلن، 2010). 

 

 

 

هپ ورث (1953) در یكی از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سود سود می نویسد :  قطعا مالكان و بستانكاران یك واحد اقتصادی به مدیرانی كه قادر باشند سودهای باثبات بیشتری ارائه نمایند در مقایسه با آنهایی كه گزارشهای شان نوسان قابل ملاحظه ای داشته باشد اعتماد بیشتری دارند . هپ ورث مدیریت سود سود را به طور غیرمستقیم با عامل ثابت مرتبط دانسته كه یكی از فرض های ضمنی در تعریف مدیریت سود سود است . تاكنون تعاریف مختلفی از مدیریت سود سود ارائه شده است كه برخی از آنها را در این جا بررسی می كنیم . كاهش نوسانات حول سطحی از عایدات كه برای موسسه مورد نظر نرمال در نظر گرفته می شود در این تعریف تاكید بر روی عنصری دیگر قرار گرفته است یعنی سطح نرمال عایدات موسسه .