توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

1) مقدمه                                                                                                      

2-2-1) مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی                                 

2-2-2) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران 

2-2-3) گروه بندی های مختلف سهامداران                                               

2-2-4) ساختارهای مالکیت                                                                                 

2-2-5) تئوری نمایندگی                                                                                   

2-2-6) رابطه ساختار مالكیت با كارآیی بازار سرمایه  

بررسی رابطه بین تركیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی             

پیشینه تحقیق    

منابع

 

 

 

از دهه 1950 میلادی با افزایش شركتها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به‌صورت چشمگیری تغییر یافته است. تأكید دولتها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شركتها و مؤسسات كمك و این وظایف را پیچیده‌تر نموده است. از سوی دیگر پیشرفت تكنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصاد و به‌علت رقابت روزافزون شركتها، سود محدود شده و میل به ورشكستگی افزایش یافته است. بنابراین با استراتژیک‌تر شدن تصمیم‌گیری مالی، مدیران مجبور شده‌اند با بهره‌برداری از روشهای پیشرفته تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی، نگرش خود را بلندمدت نمایند و مدلهای جدید كنترل را كه از دقت و گستردگی بیشتری برخوردارند به‌كار گیرند. از جمله پیشرفته‌ترین مدلها شبكه عصبی مصنوعی است که با الگوبرداری و شبیه‌‌سازی از شبكه عصبی طبیعی بدن انسان طراحی شده ‌است. مدلهای شبكه عصبی مصنوعی، جنبه ریاضی فرآیند بیولوژیكی شبكه عصبی بدن را نشان می‌دهند . این مدلها با استفاده از سرعت محاسباتی كامپیوتر، روابط پیچیده بین متغیرها را تجزیه و تحلیل و از آن برای پیش‌بینی مقادیر آتی استفاده می‌نمایند.

 

 

 

مهمترین موضوعهای مطرح شده در زمینه مدیریت مالی، سرمایه گذاری و اطمینان به سرمایه گذاران برای افراد حقیقی و حقوقی است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، تحقیقات بسیاری درمورد فرایند تصمیم به سرمایه گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می تواند به نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاری کمک کند. وجود ابزارها و مدلهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمانهاست، زیرا تا زمانی که شخص سرمایه گذار نتواند ارزیابی دقیقی از سرمایه گذاری موردنظر خود داشته باشد، انتخاب وی بهینه نخواهد بود. یکی از ابزارهای مورداستفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدلهای پیش بینی ورشکستگی است.

 

 

 

سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی روشهایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکتها به شدت کاهش می یابد. پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روشهای مختلفی صورت می پذیرد، که از میان روشهای مزبور، روش تجزیه وتحلیل نسبتها و روش تجزیه وتحلیل ریسک بازار از اعتبار بیشتری برخوردار است. در روش تجزیه وتحلیل ریسک بازار، احتمال وقوع ورشکستگی شرکت ازطریق تغییراتی که در ریسک بازار (مثل واریانس نرخ بازده یک سهم و ریسک سیستماتیک) رخ می دهد، تخمین زده می شود. در روش تجزیه وتحلیل نسبتها، احتمال وقوع ورشکستگی به وسیله یک گروه از نسبتهای مالی که توسط صاحبنظران با هم ترکیب شده اند تخمین زده می شود.