توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی سرمایه فکری و سیر تکامل آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

پیدایش سرمایه فکری و سیر تکاملی آن

تعاریف سرمایه فکری

منابع

 

 

 

 

با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است.این اهمیت را می توان معلول عواملی از قبیل انقلاب فناوری اطلاعات،اهمیت فزاینده دانش و اقتصاد دانش محور و تاثیر ابداع و خلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست(ستایش و کاظم نژاد،1388). در دوره صنعتی بهای اموال،ماشین آلات،تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند.در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری اغلب موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند(سوینر و همکاران،2007).

 

 

 

با توجه به تحقیقات و تلاشهایی که در دهه های اخیر و دهه جاری صورت پذیرفته است،بنظر می رسد سالهای پایانی این دهه و آغازین دهه آینده سالهای سرنوشت سازی برای کشورها و سازمانهای مختلف در حوزه مدیریت سرمایه فکری باشد.چرا که مفاهیم سرمایه فکری امروزه دیگر مراحل نخستین آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود را سپری نموده و به ضرورتی در مدیریت سازمانها،در سطح گسترده تر،راهبری توسعه کشورها تبدیل شده است.در واقع اگر تا سالهای قبل سرمایه فکری و سنجش آن تنها موضوعی تحقیقاتی و محدود به کشورهای توسعه یافته بوده،امروزه عرصه رقابت جهانی،سرمایه فکری را به عنصری جهانی برای رقابت تبدیل نموده است(زمانی،1390).