توضیحات کامل :

 هدف از این تحقیق بررسی ورشکستگی یا درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن

2-6-1- تعریف ورشكستگی (درماندگی)

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی

2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشكستگی

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران

2-3-2-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی

2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشكستگی

2-6-1-4- تئوری جدید ورشكستگی

2-6-1-5- دلایل ورشكستگی

منابع

 

 

 

 

در فرهنگ لغات آكسفورد، واژه «Distress» به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده است . در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلف ی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گوردن در یكی از اولین مطالعات آكادمیك بر روی تئوری درماندگی مالی، آن را به عنوان كاهش قدرت سودآوری شركت تعریف می كند كه احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد(گوردن،1971،11). ویتاكر درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد كه در آن جریان های نقدی شركت  از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت كمتر است(وستون  1992، 20). از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شركت تعبیر كرد كه در این حالت شركت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازد هی شركت كمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد كه شركت موفق به رعایت كردن یك یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی، مانند نگاهداشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به كل داراییها طبق قرارداد نمی شود. به این حالت نكول تكنیكی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی كه جریانات نقدی شركت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناكافی باشد و همچنین زمانی كه ارزش ویژه شركت عددی منفی شود( ریچارد  ،1999 ، 12).