توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی تامین مالی شرکت های بورس با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


 

 

فهرست مطالب
تامین مالی شرکت های بورس
2-1- مقدمه  15
2-2- منابع تأمین مالی کوتاه مدت 16
2-2-1- منابع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت 16
2-2-1-1- اعتبار تجاری 16
2-2-1-2- وام بانکی 17
2-2-1-3- وام های فصلی 17
2-2-1-4- تأمین مالی مقدماتی 18
2-2-1-5- نرخ بهره وام های بانکی 18
2-2-2- اسناد تجاری 20
2-2-3- هزینه تأمین مالی 24
2-2-4- عمل نوسانی (چرخشی) 24
2-2-5- عمل تسویه حساب 25
2-2-6- اهداف تأمین مالی کوتاه مدت 25
2-2-7- منابع بی بهره 26
2-2-8- منابع سود دار بدون وثیقه 27
2-2-9- منابع  کوتاه مدت بی وثیقه بانکی 30
2-2-10 مؤسسات سرمایه دار 33
2-2-11- تضمین تأمین مالی با صورت حسابهای قابل وصول 34
2-3- تأمین مالی میان مدت 37
2-3-1- قرارداد اعتباری مدور 37
2-3-2- وام دوره ای 38
2-3-3- اجاره 38
2-3-4- وام های بانک تجاری 38
2-3-5- وام های شرکتهای بیمه 39
2-3-6- وام های شرکتهای مالی و سازندگان تجهیزات 39
2-3-7- وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی 40
2-4- ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت 40
2-4-2- سهام ممتاز 42
2-4-3- اوراق قرضه 43
2-4-4- اوراق مشارکت 45
2-4-5- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه 48
2-5- روش های قرضی استقراضی 51
2-5-2- روش های غیر قرضی (سرمایه گذاری) 55
2-5-2-1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی 55
2-5-2-2- سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی 56
2-5-2-3- معاملات جبرانی 56
2-5-2-4- صکوک 58
2-5-2-5- ویژگی های صکوک، تفاوتها و شباهت های آن با اوراق قرضه 58
2-6- تئوری سلسله مراتبی روشهای تأمین مالی 63
2-7- حسابداری مخارج تأمین مالی 63
2-8- پیشینه ی تحقیقات انجام شده 63
2-8-1- تحقیقات داخلی 63
2-8-2- پیشینه ی خارجی 63

 

 

 

تامين هزينه هاي مالي فعاليت هاي تجاري دغدغه بسياري از فعالان اين زمينه ميباشد.تامين هزينه ها ي مالي يا توسط دارايي هاي شخصي تاجر و شركايش صورت ميگيرد و يا از طريق دريافت وام بانكي و همكاري با شركت هاي فعال در زمينه فاينانس صورت ميپذيرد كه تجار موفق تركيبي از هردو راه را انتخاب ميكنند. شركت هاي فاينانس علاوه بر مشاوره در جهت دريافت تسهيلات و وام در صورت نياز خود نيز ميتوانند اقدام به پرداخت وام نمايند.

 

 


یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین هزینه های مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب کردن آن می باشد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است ,که، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می شود.

 

 


معمولاّروشهای تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرارمی¬گیرند(تقوی،1380). تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرارگرفته و معمولاّ مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری نمایدمعمولا" برای سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود.

 

 


 در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی های مربوط شده که سر رسید آن ها در فاصله ای کمتر از یکسال می¬باشد. اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده. برخی واحدهای اقتصادی دور ه میان مدت رابرای تاریخ های سر رسید بیش از یکسال و کمتر از 10 سال به کار می برند. برای برخی اشخاص وام 8 ساله کوتاه مدت و برای بعضی بلند مدت محسوب میشود. ولی به طور کلی وام های دارای سر رسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده می¬شوند(دهقانی احمدآبادی، 1377).