توضیحات کامل :

خلاصه کتاب بودجه بندی سازمانها

علی سیف الهی

به تعداد 168 صفحه pdf

 

فصل 1 ) سیر تحول کلیات و مفاهیم بودجه

فصل 2 ) آثار اقتصادی بودجه

فصل 3 ) اصول بودجه

فصل 4 ) مراحل بودجه

فصل 5 ) طبقه بندی بودجه

فصل 6 ) روش های تنظیم بودجه

فصل 7 ) مشکلات نظام بودجه ریزی

فصل 8 ) رویکردی به بودجه عملیاتی