توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فساد اقتصادی در مناقصات با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فساد اقتصادی در حقیقت پدیده‌ای چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که از دیرباز وجود داشته و در شرایط مختلف، نمودهای متفاوت پیدا می‌کند. طبیعتاً مناقصات نیز به عنوان یکی از فرآیندهای مهم دولتی از این فساد در امان نبوده و حتی به دلیل نقش خود در 15 الی 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها و در نتیجه نقش مهم خود در پیشبرد امور مربوط به سازندگی و رشد کشورها، نمود بیشتری پیدا می‌کند و لذا، به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد در بخش اجرایی مطرح می‌شود.

 

 

 

فهرست مطالب
فساد اقتصادی در مناقصات 55
2- 16-  مقدمه 55
2- 17-  میزان فساد در مناقصات 56
2- 18-  اشکال مختلف فساد اقتصادی در مناقصات دولتی 57
2- 19-  دلایل بروز فساد در مناقصات 58
2- 19- 1-  ساختار رانت‌جویانه‌ی مناقصات دولتی 59
2- 19- 2-  سیاسی بودن فرآیند برگزاری مناقصات 66
2- 19- 3-  اقتدار  بوروکراتیک 69
2- 19- 4-  ضعف ساز و کارهای نظارتی 72
منابع