توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سیاست های پولی و مالی و ارتباط آنها با نفت با فرمت docx در قالب 49 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تعداد زیادی از تحقیقات شواهدی را پیدا کردند که توسعه پایدار اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی را به چالش می کشد به این دلیل که توانایی آن‌ها تنها جذب کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع می باشد. به عنوان مثال آیوتی (1993 و 2001a)  و ساچز و وارنر (1995 و 2001)  ارتباط منفی بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. در مواجه با این چالش توسعه آتی اقتصادهای دارای منابع غنی وابسته به فرمول بندی موفق سیاسی آن‌ها با توجه به درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی می باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
3-1- مقدمه 31
3-2- سیاست های پولی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت 35
3-3- سیاست های مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت 39
3-3-1- سیاست مالی و رشد اقتصادی 43
3-3-2- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت 44
3-4- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت) 47
3-4-1- رونق صادرات، قیمت های نسبی و رقابت پذیری: تحلیل نموداری 48
3-4-1-1- اثرات بلندمدت 48
3-4-1-2- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول 52
3-4-1-3- بررسی رفتار   56
3-4-2- تحلیل پویای مقایسه ای 58
3-4-2-1- معادلات ساختاری 58
3-4-2-2- معادلات تفاضلی 60
3-4-2-3- نماد 61
3-4-2-4- پویایی ها و فرم های خلاصه شده ی تفاضلی 61
3-4-2-5- انتظارات ایستا 62
3-4-3- بحث و گسترش 65
3-4-4- پیوست 66
3-5- خلاصه و جمع بندی 69
منابع