توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه برنامه‌ریزی استراتژیک و مشکلات آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در دهه‌ی 1960 و 1970، «برنامهریزی» تبدیل به یكی از پرطرفدارترین موضوعات در حوزه ادبیات مدیریت و استراتژی گردیده بود. اما به اعتقاد مینتزبرگ هنوز تعریفی عملیاتی از «برنامهریزی» ارائه نشده است. به عبارت دیگر، هنوز در مورد اینكه وقتی میگوییم «كسی برنامهریزی میكند» در حقیقت «چه كاری را دارد انجام میدهد؟» توصیف دقیقی ارائه نشده است (در واقع تعاریفی كه وجود دارد همگی به صورت انتزاعی و تجویزی ارائه شدهاند). اگر منظور از برنامهریزی، مطابق با ادعای بسیاری از هواداران آن، صرفاً «تفكر به آینده» باشد، با این حساب هر تصمیمگیریای یك برنامهریزی است، چرا كه تصمیم، تعهد فرد به عمل كردن است و این عمل در آینده رخ میدهد. اما اگر برنامهریزی را فعالیتی بدانیم كه توسط افرادی به نام «برنامه‌ریز» (كه هیچ‌كدام از آنها مدیران سازمان محسوب نمیشوند) انجام میشود. اما رویكرد میانهای نیز در تعریف برنامهریزی وجود دارد و آن این است كه برنامهریزی تلاشی است كه در آن، ابتدا یك سری تصمیمات اتخاذ میشود، سپس این تصمیمات یكپارچه و در نهایت به طور رسمی و قبل از اجرا به همگان اعلام میشوند.

 

 

 

فهرست مطالب
2-2- مشکلات برنامه‌ریزی استراتژیک 59
2-2-1- تقدم استراتژی بر برنامه‌ریزی 59
2-2-2- جایگاه شناخت شناسه‌ی برنامه ریزی 61
2-2-3- ظرفیت استراتژیک 62
2-2-4- عوامل مؤثر درشکست استراتژی 63
2-2-5- اندیشه استراتژیک 65
2-2-5-1- تعریف اندیشه‌ی استراتژیک 65
2-2-5-2- عوامل مؤثر بر اندیشه استراتژیک 66
2-2-6- برنامه ریزی استراتژیک در حقیقت استراتژیک نیست 67
2-2-7- مشکلات برنامه‌ریزی رسمی 68
2-2-7-1- سفسطه‌ی پیش‌بینی حتمی 68
2-2-7-2- جدایی طراحی از اجرا 69
2-2-7-3- تفكر غیرخطی 70
منابع