توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آلودگی آب و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بیش از 70 درصد سطح زمین پوشیده از آب است، آب بدون شک گران  بها ترین منبع طبیعی در سیاره ی ما می باشد. بدون این ماده ی بی همتا ی مرکب از هیدروژن و اکسیژن زندگی در روی سطح زمین وجود نداشت. این ماده، برای رشد و نمو هر چیزی در سیاره ی ما ضروری است. گرچه ما به عنوان انسان این حقیقت را می-دانیم؛ ولی با آلوده کردن رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها این را نادیده می گیریم. در نهایت ما به سیاره ی خودمان به آرامی آسیب می رسانیم تا جایی که ارگانیسم ها با سرعت خطرناکی می میرند. علاوه بر مرگ موجودات بی ضرر، آب آشامیدنی ما به شدت تحت تأثیر استفاده ی ما از آب در اهداف تولیدی ما  قرار می-گیرد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-4 آلودگی آب 26
2-4-1 تاریخچه ی آلودگی آب 26
2-4-2 تعریف آلودگی آب 26
2-4-2-1 مقایسه ی آلودگی و پاکیزگی آب 27
2-4-2-2 عوامل مهم در خواص آب آشامیدنی 28
2-4-2-3 ویژگی های آب سالم 28
2-4-2-5 انواع آلودگی آب 29
2-4-2-5 مواد آلوده کننده ی آب 29
2-4-2-5-1 مواد آلی 29
2-4-2-5-1-1 موادآلوده کننده ی آلی- مواد مغذی 30
2-4-2-5-1-2 مواد آلوده کننده ی آلی – روغن و گریس 30
2-4-2-5-2 باکتریهای کلی فرم 30
2-4-2-5-3 مواد جامع معلق 30
2-4-2-5-4 زباله ها و فاضلابهای صنعتی 31
2-4-2-5-5 مواد شیمیایی مصرف شده در کشاورزی 31
2-4-2-5-6 مازاد مواد اتمی 31
2-4-2-5-7 آلوده سازهای موجود در هوا 31
2-4-2-5-8 آلوده سازهای طبیعی 
2-4-3 آلودگی آب در جهان 31
2-4-4 پروژه ی GEMS 32
2-4-5 رابطه ی انرژی و غذا و آلودگی آب 32
2-4-7 آلودگی آب وسلامت انسان 33
2-4-8 جلوگیری از آلوده شدن آب 
منابع