توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه منابع آبی و ارزش گذاری بر آنها با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


      آب یك منبع كمیاب و در عین حال اتمام ناپذیر است كه انسان به طور مستمر در هر زمان و مكان به آن احتیاج دارد. تأمین آب و مدیریت مصرف آن در عصر جدید، جامعه بشری را در سخت¬ترین بوته آزمایش تاریخ قرار داده است. از پوشش 71% سطح كره زمین كه با آب احاطه شده تنها 5/2% آن شیرین بوده و فقط 007/0 آن قابل استحصال می¬باشد(سیمای كشاورزی شهرستان¬های استان فارس، 1389).  

 

 

 

فهرست مطالب
1-1-مقدمه 3
1-2-اهمیت و ضرورت مطالعه 5
1-3-ارزش گذاری منابع آبی 7
1-4-آب کالایی اقتصادی 12
1-5- تحلیل جایگاه ارزش و هزینه آب در قوانین جاری کشور 12
1-6- ارزش واقعی آب 14
1-6-1-اجزاء اصلی ارزش آب 15
1-6-1-1-ارزش مستقیم ناشی از مصرف آب 15
1-6-1-2-ارزش غیر مستقیم ناشی از مصرف آب 16
1-6-1-3- ارزش ها و فواید اجتماعی آب 16
1-6-2-اجزاء ارزش اقتصادی کل منابع آبی 17
1-7-مفهوم ریسک 18
1-8-بهره وری آب کشاورزی 19
1-8-1-تعریف بهره وری 19
1-8-2-مفهوم بهره وری آب 20
1-9-1- بررسی وضعیت جغرافیایی شهرستان آباده 23
1-10-اهداف تحقیق : 29
1-11-فرضیات 30
منابع