توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدل هدانیک و پایه های تئوریکی رفتار مصرف کننده و تولیدکننده براساس آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


هرچند تحلیل هدانیك اولین بار توسط واگ  در سال 1928 در تحلیل بازار كشاورزی به كار گرفته شده، اما روزن (1974) تحلیل اصلی هدانیك را بر اساس یك تحلیل تجربی و تئوریكی قوی برروی اتخاذ تصمیم مصرف كننده بر اساس ویژگی های واحد مسكونی انجام داد. انتخاب واحد مسكونی توسط مالك و مستاجر تنها بر اساس ویژگی های ساختاری آن واحد مسكونی نمی باشد بلكه مصرف كننده تمامی ویژگی های موقعیتی واحدمسکونی از قبیل دسترسی و عدم دسترسی به امكانات و تسهیلات را در نظر می گیرد. براساس مطالعاتی كه تاكنون صورت گرفته ، انتخاب واحد مسكونی توسط مصرف كنندگان ، شواهد بدست آمده در مورد ترجیحات مصرف كنندگان در دسترسی به امكانات و دیگر خصوصیات محیطی را مورد تائید قرار می دهد.در این بخش مدل هدانیك كه توسط رزن توسعه یافته و همین طور توسعه اخیر این مدل از لحاظ تئوریكی و تجربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

 

فهرست مطالب
1.2- مروری بر نظریات رزن 10
2.2- پایه های تئوریکی رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در چارچوب مدل هدانیک 15
3.2-  تخمین تابع قیمت هدانیك 21
4.2-  ارزش گذاری غیر بازاری در چارچوب تحلیل تابع هدانیك 31
5.2-مرورادبیات 40
1.5.2- مطالعات خارجی 40
2.5.2- مطالعات داخلی 55
منابع