توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حمایت سازمانی ادراک شده و انگیزش شغلی کارکنان با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


حمایت سازمانی ادراک شده، اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت می باشد(بل و منگوک ، 2002: 137). باید گفت که سطح بالای این پدیده (درک حمایت سازمانی) باعث ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند(آئویاگی، کاگس، مک گوییر ، 2008: 31). صاحب نظران رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب نظریه‏ی تبادل اجتماعی مطرح کرده اند. به اعتقاد صاحب نظران، رفتار شهروندی سازمان مظهری است از تئوری تبادل اجتماعی که برای اولین بار توسط بلاو  در سال 1964 ارائه و سپس توسط کونووسکی و پاگ  در سال 1994 تکمیل گردید (دکاپ، سیرکاوآندرسون ، 2003: 109). 

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده 38
2-8- تعریف حمایت سازمانی ادراک شده 38
2-9- اهمیت حمایت سازمانی ادراک شده 39
2-10- رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی 40
2-11- رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و قصد ترک خدمت کارکنان 40
بخش سوم: مبانی نظری انگیزش شغلی کارکنان 41
2-12- نظریه انگیزش شغلی 41
2-12-1- دیدگاههای تاریخی در انگیزشغلی 42
2-12-1-1- دیدگاه مدیریت علمی 42
2-12-1-2- دیدگاه روابط انسانی 42
2-12-2- نظریه های معاصر 42
2-12-2-1- نظریه های محتوائی 43
2-12-2-2- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو 44
2-12-2-3- نظریه نیازهای آشکار 45
2-12-2-4- نظریه عوامل نگهدارنده و انگیزاننده (دو عاملی انگیزش) 47
2-12-2-4-1- نظریه X,Y یا تئوری دو ساختی انسان 47
2-12-2-4-2- نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد – تئوری ERG آلدرفر 48
2-12-2-4-3- نظریه سطوح مختلف زندگی 49
2-12-2-4-4- نظریه های نیازهای سه گانه مک کللند 50
2-12-2-4-5- نظریه فرایندی 50
2-12-2-4-6- تئوری انتظار 51
2-12-2-4-7- تئوری برابری 51
2-12-2-4-8- نظریه اسناد : 52
2-12-2-4-9- نظریه هدف گذاری: 53
2-12-2-5- نظریه مبتنی بر تقویت 53
2-13- کاربرد تئوری ویژگی های شغلی در سازمان ها 54
2-14- اغنای شغلی 55
2-15- گسترش شغلی 55
2-16- گردش شغلی 56
2-17- مدل خصوصیات ویژه شغل 57
2-18- مهندسی شغل 57
2-19- تعدیل کار هفتگی 58
2-20- شناور ساختن ساعات کار 58
2-21- شخصیت و تناسب شغل با شخصیت 61
منابع