توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاریخ کاشت مطلوب ارقام جو و تاثیر آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بر طبق بررسی های روبرت (1989) به طور کلی در غلات ارائه یک تاریخ مناسب کشت بر اساس خصوصیات فیزیولوژیکی به دلیل تغییر در استقرار گیاه، شیوع آفات و بیماری ها و غیره مشکل به نظر می رسد، اما تاریخ های توصیه شده به طور معمول که از نتایج آزمایشات به زراعی حاصل می شوند می توانند تاریخ های مناسب کشت را تا حدی برای عملکرد بالا ارائه کنند و حتی میزان کاهش عملکرد را در اثر هر هفته تأخیر از تاریخ مناسب کشت تا حدودی تخمین بزنند. البته یک تاریخ ارائه شده الزاماً عملکرد را برای آن فصل و یا آن سال تضمین نمی کند.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- تأثیر تاریخ کاشت مطلوب 24
2-2- تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد 25
2-3- عملكرد و اجزاء عملکرد 30
2-3-1- تعداد سنبله در واحد سطح 31
2-3-2- تعداد دانه در سنبله 33
2-3-3- وزن دانه 35
2-4- روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد 37
2-5- خوابیدگی 38
2-6- ارتفاع بوته 42
منابع