توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اصفهان و بافت تاریخی آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شهرستان اصفهان مرکز استان اصفهان با مختصات جغرافیایی 32 درجه و 37 دقیقه عرض شمالی و 51 درجه و 40 دقیقه طول شرقی در ارتفاع 1590 متری سطح دریا واقع شده است. این شهرستان که در فاصله ی 424 کیلومتری تهران قرار دارد، از مشرق به یزد، از جنوب به آباده، از شمال به کاشان و نطنز و از مغرب به نجف آباد و گلپایگان محدود است (بیات، 1367: 191- 192). این شهر در منطقه ی جلگه ای استان اصفهان واقع شده است و چنان که مطالعات نشان می دهد، این بستر جلگه ای بر شکل گیری ساختار شهری اصفهان و تکامل آن در ادوار مختلف تأثیر بسزایی داشته است. البته به غیر از این عامل طبیعی، واقع شدن در مجاورت راه های مهم ارتباطی نیز به عنوان عاملی مصنوعی بر چگونگی ساختار شهری اصفهان تأثیرگذار بوده است.

 

 

 

فهرست مطالب
بافت تاریخی اصفهان
3-1-موقعیت طبیعی و ساختار کالبدی شهر اصفهان 41
3-1-1- عوامل طبیعی مؤثر در شکل گیری ساختار شهری اصفهان 41
3-1-1-1- دریاچه ی گاوخونی  42
3-1-1-2- رودخانه ی زاینده رود 42
3-2- تکامل ساختار شهری اصفهان در ادوار مختلف 44
3-2-1- شکل گیری شهر دو قلو از اواخر ساسانیان تا قرون اولیه ی اسلامی 44
3-2-2- شکل گیری شهر متمرکز و دارای حصار از اوایل قرن پنجم هجری تا دوره ی صفویه 47
3-2-3- شکل گیری کلان شهر در دوره ی صفویه و بعد از آن 50
3-2-3-1- دیوار شهر و دروازه های آن 50
3-2-3-2- منطقه ی داخل یا محوطه ی شهر 52
3-2-3-3- منطقه ی خارج یا حومه ی شهر 53
3-3-تحولات شهری اصفهان از بعد از صفویه تا عصر حاضر 54
نقشه ها
منابع