توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه وب معنایی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


وب معنایی، ارتباطات مردم با یكدیگر و بخصوص تجارت جهان امروز را دچار تغییر و تحولی شگرف كرده است كه اكنون در حال تبدیل جهان توسعه یافته به یك اقتصاد دانشی یا به صورت كلی تر، به یك جامعه دانشی می‌باشد اكثریت محتوای وب امروزی برای مصرف انسان مناسب است؛ حتی محتوایی كه به صورت خودکار از پایگاه‌داده‌ها تولید شده است، معمولا بدون نیاز به اطلاعات ساختاری اصلی موجود در پایگاه‌داده، قابل ارائه است مصارف عمده از وب در حال حاضر شامل جستجو در اطلاعات توسط افراد و استفاده از آن می شود این فعالیت‌ها به طور مشخص به نحو احسن توسط ابزار نرم افزاری پشتیبانی نشده‌اند جدا از وجود پیوند‌هایی كه در بین سندها ارتباط برقرار می‌كنند، ابزارهای بسیار ضروری، ارزشمند و اصلی برای این كار، موتورهای جستجو می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
2- 1- وب معنایی  
2-2- RDF 
2-3- هستی شناسی
2- 4- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا 
2- 5- متدولوژی های متداول ساخت هستی شناسی 
2-5-1- متدولوژی SENSUS-Based  
2-5-2- متدولوژی  METHODOLOGY
2-5-3- متدولوژی Uschold and King 
2-5-4- متدولوژی Gruninger and Fox 
2-5-5- متدولوژی Amaya Berneras  
2-6- معرفی نرم افزار PROTEGE در ساخت هستی شناسی 
2-6-1- مراحل ساخت هستی شناسی 
2-6-2- برای ساخت هستی شناسی مراحل زیر را دنبال می کنیم  
2-6-2-1- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی 
2-6-2-2- بررسی استفاده از هستی شناسی های موجود 
2-6-2-3- مشخص کردن واژه های مورد استفاده در دامنه 
2-6-2-4- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها 
2-6-2-5- تعریف مشخصه کلاس 
2-6-2-6- تعریف محدودیت ها 
2-7- داده های پیوندی 
2-7-1- تعریف داده های پیوندی  
2-7-2- تکنولوژی در داده های پیوندی 
2-7-3- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی 
2-7-4- انتخاب واژگان URIS و RDF 
2-7-5- ایجاد لینک 
2-7-6- ابزار انتشار 
2-7-7- Revyu 
2-7-8- APIS شبکه 
2-7-9- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی 
2-8- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود 
2-8-1- شبکه ترکیب و ادغام داده 
2-8-2- شبکه تفسیر محتوا 
2-8-3- استفهام و بررسی و جستجو 
2-8-4- تفسیر محتوا 
2-9- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی
2-9-1- پروژه GRAPPLE 
2-9-2- توسعه نرم برای یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی 
2-9-3- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی
2-9-4- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی
2-9-5- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده 
2-9-6- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با استفاده از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا
2-9-7- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با استفاده از فن آوری های وب معنایی 
2-9-8- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد 
2-10- خلاصه فصل 
منابع