توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه وضعیت پوشش گیاهی در ایران مرکزی با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مناطق خشک کشور بدلیل عدم برخورداری از بارش مناسب از پوشش گیاهی بسیار فقیر و اندکی برخوردار می باشد. محدوده مورد مطالعه نیز به تبعیت از این وضعیت دارای پوشش گیاهی ضعیف و پراکنده  می باشد. البته با وجود کمی پوشش گیاهی مناطق خشک ، پوشش گیاهی مناطق از تنوع بسیار خوبی برخوردار می باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
وضعیت پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه 81
3-7-1-استان سیستان و بلوچستان 81
3-7-1-1-جنگل های استان 82
3-7-1-1-1-جنگل های نیمه گرمسیری 82
3-7-1-1-2-جنگل های گرمسیری 82
3-7-1-1-3-جنگل های ماندابی 82
3-7-1-2-وضعیت مراتع استان 83
3-7-2-استان هرمزگان 83
3-7-2-1-مراتع 83
3-7-3-استان یزد 84
3-7-4-استان کرمان 85
3-7-4-1-پوشش درختی نیمه خشک 85
3-7-4-2-پوشش درختچه ای و بوته ای پایکوه ها 86
3-7-4-3-پوشش درختی و گیاهی دشت های گرمسیری 86
3-7-5-استان سمنان 86
3-7-5-1-جنگل ها 87
1-جنگل های پهن برگ 87
2-جنگل های سوزنی برگ 87
3-جنگل های کویری و بیابانی 87
3-7-5-2-مراتع 88
3-7-5-2-1-مراتع ییلاقی 88
3-7-5-2-2-مراتع قشلاقی 88
3-7-6-استان تهران 89
3-7-6-1-جنگل های استان 89
3-7-6-1-1-جنگل های طبیعی 89
3-7-6-1-2-جنگل های دست کاشت 89
3-7-6-2-مراتع استان 89
3-7-7-استان قم
منابع