توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت سازمان های امدادی جهت رشته فوریتهای پزشکی در قالب 110 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

با توجه به بلاخیزی کشور ایران، حفظ آمادگی در مواجهه و مقابله با حوادث غیر مترقبه از اولویت های برنامه کشوری می باشد، بی شک یکی از فاکتورهای این آمادگی، حضور توانمند و مؤثر سازمان های امدادی است که تحت پوشش ستاد حوادث غیر مترقبه کشوری به وظایف و مأموریت های امدادی خود می پردازد. از آنجایی که فعالیت های امدادی در شرایط بحران توسط گروه های مختلف امدادی ارائه می گردد، هماهنگی بین بخشی و آشنایی با هر یک از وظایف گروه های امدادی با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی آن ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد، که با مباحث مختلف تحت عنوان آشنایی با سازمان های امدادی به این مهم پرداخت خواهد شد. 

 

 


فهرست مطالب
جلسه اول : معرفی طرح درس، Crisis And Disaster و اپیدمیولوژي، تعاریف و مفاهیم
جلسه دوم : نقش صلیب سرخ جهانی و هلال احمر جمهوري اسلامی ایران، نیروهاي مسلح، بسیج جامعه پزشکی در بحران و حوادث غیرمترقبه
جلسه سوم : آشنایی با سازمانهاي امدادي آتشنشانی، اورژانس کشور
جلسه چهارم : نقش نهادهاي غیردولتی و مشارکت مردمی در بحران و بلایا، تریاژ و تریاژ در صحنه
عملی : بازدید از چند سازمان امدادي شهرستان(اورژانس 115 ، هلال احمر، آتشنشانی و نیروي انتظامی) با هماهنگی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس

 

 

اهداف رفتاری:
از دانشجویان انتظار می رود بتوانند : 
بحران و مدیریت بلایا را توضیح دهند.
فرآیند اصلی مدیریت در کنترل بلایا را بیان نمایند.
مفهوم سازمان هاي امدادي و نقش آنها در فوریتهاي پزشکی را تشریح نمایند.
توانایی و حیطه سازمانهاي امدادي و نقش آنها در فوریتهاي پزشکی را توضیح دهند.
نقش سازمان صلیب سرخ جهانی و هلال احمر جمهوري اسلامی ایران در فوریتهاي پزشکی را تبیین نمایند.
نقش نیروهاي مسلح و بسیج جامعه پزشکی در حوادث غیرمترقبه را توضیح دهند.

نقش سازمان اورژانس کشور و آتشنشانی در حوادث غیرمترقبه را تبیین نمایند.
نقش نهادهای غیر دولتی (NGO) و مشارکت ملی و مردمی را در مدیریت بلایا توضیح دهند.
حیطه اختیارات و شرح وظایف هر یک از سازمانهاي امدادي در ایجاد هماهنگی و همکاري بین بخشی در حوادث غیرمترقبه را توضیح دهند.