توضیحات کامل :

جزوه ی درس طرح و اقتصاد مهندسی - استاد خانم دکتر نرگس طهماسبی

به تعداد 31 صفحه pdf دست نویس دانشجو از مباحث کلاس

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

طراحی کارخانه و اقتصاد

نقش کارگاه

شناسایی کردن یک نیاز اجتماعی یا نیاز مهندسی

پلیمر برای استارت آپ

رنگ ها

ایده برای بهینه سازی

انرزی های تجدید پذیر

انجام دادن آنالیز بازار

مواد و مصالح ساختمانی

تولید آزمایشی

مهندسی سرمایه

آیا شرکت سود ده است / مباحث بازگشت سرمایه

طراحی کارخانه برای فرآیند های شیمیایی

امکان سنجی

توسعه داده های لازم برای طراحی نهایی

تاسیسات جانبی

ارزیابی کردن کل هزینه ها

جزئیات طراحی مهندسی

معیارهای انتخاب

ویژگی همه دستگاهها و تجهیزات

ملاحظات کلی در طراحی

آزمایش بروی حیوانات

اسپری رنگ

راههای مقابله با مواد سمی

مباحث انفجار و آتش سوزی

پارامترهای آتش سوزی / عامل آتش سوری / راههای جلوگیری

مباحث مرتبط با پسماندها

آلودگی حرارتی

تخمین سرمایه / هزینه ها

آگهی و توزیع نهایی محصولات