توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دعاوی و مراحل شکل گیری آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

‌ارزیابی دقیق دعاوی موجود می‌تواند باعث اختصاص خطرات مساوی و کاهش دعاوی و تأخیرات شود. برای کمک به طرفین قرارداد در این ارزیابی، ابزارهایی توسعه یافته‌اند. برای مثال گروه جلوگیری و حل و فصل دعاوی مؤسسه‌ی صنعت اجرا، فهرست عوامل به روز دعاوی را جهت پیش‌بینی شباهت انواع دعاوی استخراج کرده است. این نرم افزار عواملی که به دعاوی در سه گروه عمده‌ی مردم، روند کار و پروژه منجر می‌شوند را به تفکیک نشان می‌دهد. هرگروه به موارد مشخصی نظیر«موفقیت همراه با پروژه‌های قبلی»، «موارد محیطی» و «برنامه ریزی مالی» تقسیم می‌شود.
 

 

 

فهرست مطالب

دعاوی

مراحل و شرایط شکل گیری دعاوی

مدیریت دعاوی

پیشگیری از بروز دعاوی

شناسایی و پیگیری موارد دعاوی

آشنایی کامل با متن پیمان مبادله شده

تعیین و ارزیابی دعاوی

نقش پیمانکاری در دعاوی

قراردادهای عمرانی

مدل تحلیل SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد و کلان

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

پنج گام تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

بررسی عوامل خارجی شركت نمونه