توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سازمان و ویژگی های مشترک بین آن ها با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

یک سازمان عبارت است از:(الف)یک موجود اجتماعی است.(ب)دارای هدف می باشد.(پ)دااری یک سیستم و ساختار معینی است.(ت)دارای مرز روشن و مشخص است. ( جهرمی˛1382˛95)
سازمان عبارت است از یک نهاد اجتماعی که مبتنی بر هدف می باشد,ساختار آن به صورتی اگاهانه طرح ریزی شده است,دارای سیستم های فعال و همامنگ است و سانجام با محیط خارجی ارتباط دارد.در سازمان رکن اصلی این نیست که مجموعه ای از سیاست ها و رویه ها ارائه گردد بلکه سازمان از افراد و رابطه ای که با یکدیگر دارند تشکیل می شود.(ال دفت˛1388˛19).

 

 

 

فهرست مطالب

سازمان

تعاریف ارائه شده از سازمان

انواع سازمان

شکل سازمان

عوامل مشترک سازمان ها

ویژگی های مشترک سازمان ها

مراحل چرخه حیات سازمان ها

هدف

عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان

مدیریت بر مبنای هدف

انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آن ها

ویژگی هدف ها

نظریه هدفگذاری

افزایش انگیزش از طریق هدفگذاری موثر

کارایی

تعاریف کارایی

عوامل موثر در افزایش کارایی کارکنان

مبانی نظری اندازه گیری کارائی

اندازه گیری کارائی به روش تحلیل پوششی داده ها

منابع