توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره سرمایه و وجه نقد آزاد با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 به كارگیری هر یك از این دو راهكار یا هر گونه تركیبی از این دو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شركت است. استفاده از هر راهكاری دارای محاسن و معایب خاصی است ، تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باعث كاهش بازده هر سهم می شود و تامین مالی از طریق بكارگیری اهرم مالی به رغم اینكه در ابتداء ارزش شركت را افزایش می دهد ولی با استفاده بیش از حد آن ریسك مالی شركت افزایش می یابد بنابر این می توان گفت تركیب مناسبی از دو راهكار منجر به ساختار بهینه سرمایه می شود.

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2– 2 ادبیات موضوعی

2-2-1- تعریف ساختار سرمایه

2-2-2- هزینه سرمایه

2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه

2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی

2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت

2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت

2-2-4 - وجه نقد آزاد

2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد

2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد

2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد

2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد

2-2-5- شاخص های عملکرد مالی

2-2-6- فرضیه کارایی بازار

2-2-6-1- انواع کارایی

2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی

2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه

2-3- پیشینه تحقیق

منابع