توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت وضعیت HIV/AIDS در جهان و ایران جهت رشته پزشکی در قالب 69 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مطالعات مدلسازی نشان می دهد در بهترین حالت و با بیشترین پیشرفت ها تا 20 سال آینده سالیانه حداقل یک میلیون ابتلای جدید در دنیا رخ خواهد داد و اگر همین اقدامات و روشهای فعلی ادامه یابد این موارد به مراتب بیشتر خواهد بود

 

 

بيماري ايدز تا سال 1981 ناشناخته بود و در سال 1984 مشخص شد كه ويروس HIV عامل بيماري است. اكنون با گذشت  سالها از آن تاريخ عفونت AIDS/HIV به صورت يك پاندمي درآمده و موارد ابتلاي آن تقريباً از تمام كشورها گزارش شده است. از اين گسترش جهاني بيماري، كشوري ما نيز مصون نماند و اولين مورد بيمار در سال 1366 مشاهده گرديد (1) . 


تعداد +HIV تا ابتداي سال 79 ، 1953 نفر اعلام گرديد و تا همين تاريخ 250 مورد بيماري ايدز وجود داشته كه 215 نفر از آنها فوت كرده اند. از راههاي انتقال در مورد بيماري ايدز بيشترين راه انتقال از طريق خون و فراورده هاي خوني در موارد +HIVبيشترين راه آلودگي از طريق اعتياد تزريقي بوده است. (2) از نظر سني بيماران ايدز بيشتر در گروه سني 30-39 سال( 37.6 درصد ) و كمتر از همه گروه سني 0-4 سال قرار دارند. از نظر جنسي بيماران ايدز 90.8 درصد مذكر و 9.2 درصد مؤنث مي باشند. در موارد 95.2 +HIV درصد مذكر و 4.8 درصد مؤنث هستند.

 

 


فهرست مطالب
30 سال گذشت
  روزانه12000 مورد آلودگی بهHIV
همه گیری ظرف 20 سال آینده از زیرصحرای آفریقا به سمت آسیا خواهد چرخید
معتادان و بخصوص معتادان تزریقی بیشترین موارد ابتلا را در دنیا تشکیل خواهند داد
رویداد مقاومت دارویی گسترش خواهد یافت
به کجا میرویم؟
اصول پیشگیری
Global HIV prevalence in adults, 1985
Global HIV prevalence in adults, 1995
Global HIV prevalence in adults, 2005
Global summary of the AIDS epidemicDecember  2012
Global HIV/AIDS Estimates December 2012
Asia
Estimated prevalence of PLWH/A in China, India and Russia in 2010
Region
وایدز برحسب سن و جنس در HIV موارد مبتلا به ایران تا 1393/1/1
HIV/AIDS cases  by sexI.R.IRAN (2013(
موارد ابتلا برحسب جنس و راه انتقال 
و...