توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره محافظه کاری حسابداری و طبقه بندی آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

محافظه کاری حسابداری نسبت به احتیاط رویکرد افراطی تری است. تمرکز یک جانبه آن بر احتیاط می تواند بی طرفی و سودمندی اطلاعات صورت های مالی را مختل کند. به عبارت دیگر، از نقطه نظر تئوری، شناسایی نامتقارن اخبار خوب و بد باعث کمتر از واقع انگاشتی درآمدهای حسابداری و خالص دارایی ها است که با بی طرفی ناسازگار بوده و سودمندی اطلاعات صورت های مالی را مخدوش می سازد.

 

 


در ادبیات و تحقیقات حسابداری محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل بیانگر میزان سودمندی اطلاعات مدنظر قرار می گیرد. به عنوان مثال، پاراگراف 37 چارچوب نظری IASB  بیان می دارد که کمتر از واقع جلوه دادن دارایی ها و درآمد باعث مختل شدن بی طرفی شده و نتیجتاً قابل اطمینان بودن صورت های مالی دچار خدشه می شود(Hellman, 2008, 76).

 

 

 

فهرست مطالب

طبقه بندی محافظه کاری حسابداری

2-1-3-1:محافظه کاری سود و زیانی

2-1-3-2: محافظه کاری تراز نامه­ای

2-1-4: محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات

2-1-4-1: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری مالی

2-1-4-2: محافظه کاری و محیط اطلاعاتی

2-1-4-2-1: اطلاعات سخت در مورد عملکرد جاری

2-1-4-2-2: شاخص اطلاعات "نرم" در مورد عملکرد جاری و آتی

2-1-5: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری

2-1-5-1: واکنش به هنگام سود و اقلام تعهدی

2-1-5-2: واکنش به هنگام سود و جریان وجه نقد

2-1-6: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت

2-2: پیشینه تحقیق

منابع