توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره اطلاعات و جایگاه آن در سازمان با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

یکی از دلایل پیچیدگی رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری این واقعیت است که روش های حسابداری متفاوتند و اطلاعات حسابداری را متفاوت بیان می کنند. در این بحث منظور از سیستم حسابداری روش هایی است که اطلاعات مالی یک مؤسسه و فعالیت های آن به این وسیله جمع آوری، پردازش و نهایتاً انباشته شده و در مواقع لزوم در اختیار افراد داخل و یا خارج مؤسسه (آن هایی که به نوعی به این اطلاعات علاقه دارند) قرار می گیرد. می توان فرض کرد هر نوع اطلاعاتی که از سیستم حسابداری گرفته شده و یا در آن سیستم به وجود آمده باشد، اطلاعات حسابداری است، چه در یک صورت مالی و یا در یک گزارش خاص و یا حتی در یک گزارش شفاهی ارائه شود. همچنین ذکر این نکته  ضروری می نماید که اطلاعات حسابداری مورد استفاده در فرآیند تصمیم گیری غالباً اطلاعات جایگزینی  هستند و نه اطلاعات اصلی. موضوع بعد که به عنوان یک ویژگی اصلی اطلاعات حسابداری باید مورد بررسی قرار گیرد مربوط بودن اطلاعات حسابداری است (بدری، 1372).

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی و مفاهیم نظری                                 

2 ـ 2 ـ 1        اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )

2 ـ 2 ـ 2        اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها                         

2 ـ 2 ـ 3        تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری            

2 ـ 2 ـ 4        مربوط بودن اطلاعات  حسابداری در تصمیم گیری              

2 ـ 2 ـ 5        نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری                

2 ـ 2 ـ 6        طبقه بندی تصمیم گیرندگان                                   

2 ـ 2 ـ 7        اطلاعات غیر حسابداری             

2 ـ 2 ـ 8        تئوری اقتصادی اطلاعات                     

2 ـ 2 ـ 9        موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری      

2 ـ 2 ـ 10      موانع فنی مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت   

2 ـ 2 ـ 11      موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت        

2 ـ 2 ـ 12      موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                      

2 ـ 3             پیشینه تحقیق

منابع