توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مدیریت سود و نوع آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

اگر مدیران از اختیارات خود نسبت به انتشار اطلاعات محرمانه در مورد سودآوری شرکت، که هنوز منعکس کننده سود مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی است، استفاده کنند مدیریت سود، کارا خواهد بود. اما اگر مدیران از اختیارات خود برای افزایش منافع شخصی، با میل بیشتری اقدام به انتشار اطلاعات محرمانه درباره سودآوری شرکت کنند، مدیریت سود فرصت طلبانه خواهد بود. در مدیریت سود کارا ، اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی ارتباط مثبت معناداری دارد. و در مدیریت سود فرصت طلبانه، اقلام تعهدی اختیاری با سودآوری آتی ارتباط منفی معناداری خواهد داشت (به نقل از فینگ لی و همکاران، 2011؛ سجادی و همکاران، 1391؛ بهار مقدم و کوهی،1389).

 

 


بیور (2002)، استدلال كرد كه هر شكلی از مدیریت سود می تواند كیفیت سود را بهبود بخشد و یا آن را كاهش دهد. هموارسازی سود واریانس سود گزارش شده را كاهش می دهد، ولی حتما كیفیت بالای سود را تضمین نمی كند. بنابراین اگر سود هموار شده كیفیت بالایی داشته باشد، هموارسازی به ارزش بالاتر شركت منجر می شود و اگر سود گزارش شده كیفیت پایینی داشته باشد، سود هموارشده ارزش كمتری خواهد داشت (به نقل از دموری و همکاران، 1390).
 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم مدیریت سود

نوع مدیریت سود

مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

مفهوم كیفیت سود

كیفیت سود و مدیریت سود

ادبیات تجربی تحقیق

منابع