توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مدیریت دانش و تاریخچه آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

تعاریف و دیدگاه ها ی متفاوتی در خصوص مدیریت  دانش وجود دارد و هر یک از نظریه پردازان بر اساس کارکردهایی که برای دانش و مدیریت دانش در سازمان ها قائلند، تعریفی خاص از آن ارائه کرده اند. اکثر تعاریف ذکر شده در خصوص مفهوم مدیریت دانش را در دو سوی طیفی می توان تقسیم بندی کرد،که در یک سر آن تعاریف مبتنی بر سخت افزار و نرم افزار اطلاعاتی از مدیریت دانش وجود دارد و در سوی دیگر این طیف تعاریف مبتنی بر انسان و نقش انسان در طراحی و اجرای مفهوم مدیریت دانش را می توان قرار داد . از میان نظریه پردازان گروه اول می توان به مالهترا  (1998)، نیسن  (2000)، اسوان  (1999)، داونپورت  و پروساک  (1998) اشاره کرد،که بیشتر مدیریت دانش را به عنوان یک فناوری اطلاعاتی تعریف کرده اند که می تواند مواردی مثل بانک های اطلاعاتی، ویدئو کنفرانس ها، برنامه های رایانه ای، اینترنت و ... را شامل می شود.
 

 

 

نظریه پردازانی که بیشتر به تأثیر نقش و حضور انسان و مفهوم سرمایه انسانی در سازمان و سیستم مدیریت دانش توجه کرده اند، افرادی مثل ماناسکو  (1999) ، پتراش  (2001) ، نوناکو  (1995) ، و مارتنسون  (2000) بوده اند که انسان را به عنوان محور اصلی اجرای سیستم مدیریت دانش دانسته اند و فناوری اطلاعات را پشتیبان سیستم مدیریت دانش تلقی کرده اند.
 

 

 

فهرست مطالب

تعارف مدیریت دانش

3-2 تاریخچه مدیریت دانش

4-2 مدل های مدیریت دانش

1-4-2 مدل هفت سی                                                                            

2-4-2 مدل شش گانه استیو هالس                                                              

3-4-2 مدل رن جانسون                                                                        

4-4-2 مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران                                  

5-4-2 مدل چارچوب ستون های مدیریت دانش                                                    

6-4-2 مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های KMC در اثربخشی مدیریت دانش               

7-4-2 مدل سنگ بنای مدیریت دانش                                                           

5-2 تعاریف ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش                                                     

1-5-2 خلق و کسب دانش                                                                      

2-5-2 تسهیم دانش                                                                              

3-5-2 کاربرد دانش                                                                              

4-5-2 نگهداری و ذخیره دانش                                                                  

5-5-2 فرآیند ارزیابی و بازخور

پیشینه

منابع