توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت شاخص های سازمان های کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان های دانايی محور) جهت رشته مدیریت در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

کار آفريني

کار آفريني جهت گيري خاصي است که شرکتها از طريق آن مي توانند منابع منعطف را توسعه و قابليت بلند مدت خود را افزايش دهند و با انتقال مؤثر انتخابهاي موجود به عمليات توليد، سعي درايجاد ارزش بطور پيوسته دارند.

 

 

 

چالش اصلي اين شركتها ظرفيت سازي به منظور كشف فرصتهاي رقابتي جديد بوده و ازتمركز بر روشهاي تحليلي مرسوم تئوري هاي سازمان اجتناب مي کنند.

اين شرکتهاسعي دارند از طريق تمركززدايي و انتقال قدرت واختيار،ازحصارنقشهاي مرسوم مديريت يعني برنامه ريزي ، سازماندهي و كنترل خارج شده و بر اقدامات نوآورانه وتطابقي براي مواجهه با تغييرات سريع اصرار ورزند.

 

 


نگرش كارآفريني براي بسترسازي اقدامات كارآفرينانه 4 شرط اساسي دارد:

 نگرش كارآفريني اهميت توسعه ، ارتباط و به مشاركت گذاري ارزشها بين اعضاي سازمان را ياد آور مي شود و نقش مديريت ارشد سازمان در زمينه سازي بروز تغييرات خود دگرگوني اساسي مي داند.

تاكيد بر ايجاد فرايندهايي كه به ظهور نوآوري مي انجامد و از آن حمايت مي كند.

 طراحي و اجراي فرايندهايي كه به خلق منابع منجر شود يا منابع موجود را حفظ و به تخصصي شدن
آنها براي انجام تلاشهاي كارآفرينانه بيانجامد.

 

 


 ايجاد قابليت شناسايي و خلق ايده.اين رويكرد سعي مي كند با رسميت بخشيدن فشار براي شناسايي و خلق مستمر ايده ها، فرايند خلق ايده را تقويت كند و منابع موجود را توسعه بخشد، انعطاف پذيري بيشتر شود و در نهايت به منابع ، تكنولوژي و سيستم هاي جديد منجر شود.

 

 

 

عنوان :
کار آفريني
کار آفريني سازماني
ساختار سازمانهاي كارآفريني در بلوغ اول:
مديريت دانش
هرم داده، اطلاعات و دانش
مدل کلي  توسعه مديريت دانش
انواع دانش
رويکردهاي غالب درمطالعات رهبري در سازمانهاي دانش محور
تاثير مديريت دانش بر حوزه هاي کليدي سازمان
ويژگي سازمانهاي دانش بنيان
استراتژي مبتني بر دانايي و نقش مديريت دانش در SMEs
استراتژي مبتني بر دانايي و نقش مديريت دانش
استراتژي مبتني بر دانايي و
 نقش مديريت دانش