توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالی منابع انسانی در دفتر مرکزی شرکت ملی صنايع پتروشيمی جهت رشته مدیریت در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

12) سيستم های اطلاعات منابع انسانی
 (HR Information Systems)

1- اهداف و استراتژی های سيستم اطلاعات منابع انسانی همسو با اهداف و استراتژی های کسب و کار و منابع انسانی و بر اساس نياز ساير واحدها طراحی و تدوين می شود.

2-  از روش های نوآورانه برای گردآوری ، حفظ، به روزآمدی و به کارگيری اطلاعات منابع انسانی استفاده می شود.   

3-  از سيستم اطلاعات منابع انسانی برای توسعه سازمان در زمينه های مديريت دانش و مديريت سرمايه های فکری ، يکپارچگی و انسجام و سرعت و دقت در تصميم گيری های مديريت منابع انسانی استفاده می شود.

4- اثربخشی سيستم اطلاعات منابع انسانی بر عملکرد منابع انسانی و سازمان به طور مستمر ارزيابی و بازنگری می شود.

 

 


اهم نقاط قوت نتایج عملکردی  منابع انسانی ( ارزیابی آذر ماه 1385)

 برخی از شاخصهای مرتبط با نتایج عملکردی منابع انسانی مانند هزینه سلامت به ازای هر نفر، نرخ و صرفه جویی های  حاصل از پیشنهادهای کارکنان در نظام پیشنهادها، هزینه سرانه جذب و استخدام، سرانه آموزش، نرخ غیبت، نرخ حوادث کاری و ضریب شدت و تکرار آن و ... ، محاسبه می شود .

 

 


اهم  حوزه های بهبود نتایج عملکردی منابع انسانی


برخی از شاخصهای مهم عملکردی منابع انسانی مانند ارزش افزوده سرمایه انسانی، بازدهی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و ...  اندازه گیری  نمی شود.
سنجش برخی از شاخصها مستمر نبوده است.
 روند برخی از شاخصها مشخص نشده است.
شاخصهای اندازه گیری شده با شاخصهای صنعت و سازمانهای مشابه مقایسه نشده است.
شواهدی اندک مبنی بر به کارگیری مؤثر نتایج اندازه گیری شاخصها  وجود دارد.

 

 

 

 

فهرست مطالب:

1. مقدمه        

چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی
عمده ترین فعالیت های انجام شده در مدیریت اداری و آموزش
چالشها، نقشها، ارزشها و باورهای جدید
2. معرفی مدل تعالی منابع انسانی   و  منطق رادار

3. بومی سازی و استقرار مدل تعالی منایع انسانی

فرايند بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني
چالشها، ارزشها، چشم انداز و مأموریت منابع انسانی شرکت
مدل تعالي منابع انساني شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نقاط قوت و حوزه های بهبود و سطح تعالی منابع انسانی شرکت
تشکیل کمیته های تعالی منابع انسانی و  تدوین برنامه ها
برنامه گسترش مدل به شرکتهای تابعه
 دستاوردهای اجرای مدل و محدودیتهای احتمالي