توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت کاربرد آزمون های هوش و استعداد جهت رشته مدیریت در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

تاریخچه آزمون های روانی:

- اولین آزمون روانی به معنای واقعی کلمه مقیاس هوش یبینه – سیمون است در سال 1905

- بینه را پدر آزمون های روانی می نامند.

- اولین آزمایشگاه روان شناسی توسط ویلهلم وونت در دانشگاه لایپزیک آلمان تأسیس شد و به تحقیق در زمینه حواس مختلف انسان پرداخت.

-کتل برای اولین بار کلمه آزمون روانی به کار برد.

- گالتون از نخستین کسانی بود که به مطالعه و اندازه گیری تفاوت های فردی پرداخت.

- گالتون عقیده داشت که بین توانایی ذهنی (هوش) و تمیز حسی رابطه وجود دارد

- سوت گالتون، رنگ سنج ، وزنه های گالتون، میله های با اندازه های متفاوت، بطری هایی پر از مواد

- خدمت مهم گالتون ابداع روش های آماری برای کمی ساختن نتایج حاصل از اجرای آزمونها

- پیرسون روش های آماری گالتون را توسعه داد و روش همبستگی گشتاوری پیرسون را تدوین کرد.

- در سال 1895 تمامی آزمون ها روانی توسط بینه و هنری مورد انتقاد قرار گرفت

- بینه و هنری پیشنهاد کردند هوش باید براساس توانایی های عالیتر ذهننی مانند حافظه ، توجه، ادراک، تخیل و استدلال مورد اندازه گیری قرار گیرد.

- در سال 1896بینه و هنری به برنامه های آموزشی و پرورشی فرانسه به حضور دانش آموزان عقب مانده ذهنی در کلاس های عادی انتقاد کردند.

- اولین تفکیک دانش آموزان عادی و عقب مانده ذهنی نمرات کلاسی بود

- اولین آزمون روانی در سال 1905 توسط بینه ارائه شد (30سوال از آسان به مشکل در سه سطح کارکرد شناختی درک و فهم، قضاوت و استدلال)

-  در سال 1908 ضمن تجدید نظر آزمون سن عقلی در آن مطرح شد(بیشتر در مورد کودکان 3-13 سال کاربرد داشت)

- در سال 1916 آزمون بینه در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا میزان شد و به نام استنفرد – بینه مشهور شد (بیش از 17 بار تجدید نظر شد)

- برای اولین بار بود که در این آزمون ترمن اصطلاح هوش بهر را به کار برد.

 

 

 

 

 

عنوان :

مفاهیم کلی اندازه گیر ی

سطوح مختلف اندازه گیری:

تاریخچه آزمون های روانی:

کاربرد آزمون ها:

نتایج احتمالی زیان بخش آزمون ها

طبقه بندی آزمون های روانی

1-از نظر مشخصات خارجی یا فرم و شکل

2-از نظر ماهیت و محتوای ظاهری(استفادهاز کلام)

3-از نظر اجرا

ب.گروهی

4- نظر زمان اجرا

5- از نظر موضوع

6- از نظر مراحل زندگی

7 - از نظر هدف

8- از نظر چگونگی تهیه آنها (دقت ساخت)

انواع سوال های آزمون ها

ماهیت هوش

تعاریف متعدد از هوش

طبقه بندی افراد از نظر هوش