توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی شرکت ها و تئوری چرخه ی عمر آن ها با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تئوری چرخه عمر شرکت

2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت

2-2-1-1) دوران رشد

2-2-1-2) دوران پیری

2-2-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر

2-2-3) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت

پیشینه

منابع

 

 

 

 

تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسان ها از منحنی چرخه عمر پیروی می کنند. این موجودات متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتاً می میرند. این سیستم های زنده در هر مرحله از عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به منظور غلبه بر مسائل آن مرحله و مشکلات مربوط به انتقال از مرحله ای به مرحله دیگر هستند. تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می کند که شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می­کنند و می­میرند، دارای منحنی چرخه عمر هستند. از یک طرف در هر مرحله از چرخه عمر با مشکلات ویژه آن مرحله مواجه هستند و از طرف دیگر در هنگام انتقال از مرحله­ای به مرحله دیگر با مسائل و مشکلات ویژه مواجه می باشند. واحدهای تجاری اصولاً در روند حرکتی خود پیوسته با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند که عمدتاً به وسیله نیروهای داخلی قادر به حل آن نبوده و برای رفع آن دخالت حرفه ای بیرون از سازمان اجتناب ناپذیر می گردد.