توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی پایه های نظری فناوری آموزشی با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی

2-8-1- سقراط (469-399 پیش از میلاد)

2-8-2- ونت (1920-1832)

2-8-3- ابینگهاوس (1909-1850)

2-8-4- لوین (1947- 1890)

2-8-5- ویگوتسکی (1934-1896)

2-8-6-گانیه (2002-1916)

2-8-7-مریل (1937)

2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس

2-10- اهداف کلی آموزش در ایران

2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند

2-11- ارکان مدارس هوشمند

2-12- اصول مدارس هوشمند

2-13- اهداف مدارس هوشمند

2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر

2-14-1- اجرا و پیاده سازی

2-15- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران

2-15-1- مدل مفهومی مدرسه هوشمند

2-15-2- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند

2-15-2-1- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای

2-15-2-2- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات

2-15-2-3- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای

2-15-2-4- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات

2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر

2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند

2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار

2-15-3-2- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی

2-15-3-3- لایه فنی

منابع

 

 

 

از نخستین کسانی که به روش فعال یاددهی- یادگیری توجه نمود سقراط بود. او خود را مامای دانایی می‌خواند زیرا سقراط در گفت وگو با دیگران آنان را یاری می‌داد تا اندیشه‌هایی که روان آن آبستن آن‌ها بود پدید آید. (نقیب زاده، 1381) در روش سقراطی فراگیر خود فعالیت کرده و در جست و جوست. او بارها تاکید کرده است که نباید اطلاعات و دانش را به افراد منتقل کرد. (نقل از جان قلی، 1391)

 

 

 

ویلهلم ونت را بنیان گذار روان‌شناسی تجربی می‌دانند. او نقش فراگیر را پردازشگر فعال اطلاعات می‌دانست. او معتقد بود توجه به بخش فعال یادگیری تحت تاثیر عواملی هم چون ساختار ذهنی فراگیر، انگیزش و حافظه قرار دارد ودرک بخش فعال یادگیری ساختارهای دانش فراگیران را مورد استفاده قرار می‌دهد. یادگیری از نظر او زمانی اتفاق می‌افتد که وقایع ادارک شده در حافظه ذخیره شوند. (گایر، نقل از جان قلی 1391)

 

 

 

گانیه که در زمینه آموزش دارای شهرت زیادی است کتاب "شرایط یادگیری" را نوشته است. نظریه گانیه عبارت است از یک طبقه‌بندی از بازده‌های یادگیری، شرایط خاص یادگیری مورد نیاز برای دسترسی به هر یک از این بازده‌ها و رویدادهای آموزشی نه گانه که شامل  (جلب توجه، آگاه ساختن یادگیرنده از هدف، تحریک یادآوری پیش‌نیازهای مربوطه، ارائه محرک، «راهنمایی یادگیری»، فراخوان عملکرد، تدارک بازخورد، ارزیابی عملکرد، افزایش یاد داری و انتقال) می باشد، است. (گانیه، ترجمه نجفی زند 1373)