توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و آموزش از راه دور با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری توزیعی

فناوری اشتراکی

فناوری تعاملی

نظریه های مورد استفاده در فناوری آموزشی

دسته بندی آموزش الکترونیک

آموزش از راه دور

تاریخچه آموزش از راه دور در ایران

آموزش مجازی

2-7-1-1 آموزش فاصله‌ای

2-7-1-2 آموزش الکترونی

2-7-1-3 پخش شبکه‌ای تعاملی

2-7-1-4 پخش شبکه‌ای زنده

2-7-1-5 همایش‌های روی خط

2-7-1-6 آموزش آن‌لاین

2-7-1-7 پخش شبکه‌ای

2-7-1-8 هم اندیشی مجازی

2-7-2 عناصر آموزش مجازی

2-7-2-1 هدف‌های برنامه درسی

2-7-2-2 فعالیت‌های یادگیری

2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری

2-7-2-4 محتوای الکترونیکی

2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی

2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی

2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری

2-7-2-6 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی

2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی

2-7-2-7-13 مسئولیت‌پذیری

2-7-2-7-14 خودارزیابی

2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان

منابع

 

 

 

   تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، ماهیت زندگی و مشاغل افراد را تحت تأثیر قرار داده است. هر فردی برای رویارویی با این تغییرات باید به طور مداوم در حال یادگیری و بازآموزی باشد. این ویژگی‌ها در عصر حاضر موجب شده است تا به طور مداوم بر تعداد داوطلبان ورود به آموزش عالی افزوده شود که در اغلب کشورها تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها بیش از ظرفیت آن‌هاست(سراجی، عطاران، عسگری،1387).

 

 

 

 با توجه به این که از یک طرف تعداد متقاضیان ورود به تحصیلات تکمیلی زیاد شده است و دوره‌های حضوری موجود پاسخگوی این نیازهای فزاینده نیستند، از طرف دیگر بخش عمده‌ای از متقاضیان تحصیلات تکمیلی را کارشناسان شاغل و دارای مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی تشکیل می‌دهند که شرکت در دوره‌های حضوری به صورت تمام وقت برای آنان امکان‌پذیر نیست و روش‌های سنتی آموزش دیگر پاسخگوی حجم عظیم تقاضا برای آموزش نمی‌باشد. بنابراین آموزش عالی به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی، یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی را به عنوان جایگزین یا مکملی برای یادگیری سنتی پیشنهاد کرده است. در حال حاضر دوره‌های یادگیری الکترونیکی، بخش مهمی از آموزش عالی را تشکیل می‌دهند و بسیاری از دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های آموزشی، به سرعت در حال توسعه و پیاده‌سازی این شیوه‌ی آموزشی هستند(ملکی مرشت، قلعه ای و موسوی،1391).