توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ و اثر بخشی سازمانی با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فرهنگ

فرهنگ سازمانی

فرهنگ و اثر بخشی سازمانی

منابع

 

 

فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، آیین‎ها، اندیشه‎ها، آداب و رسوم و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه است. به عبارت دیگر فرهنگ مقوله‌ای است که در سطح جامعه و گروه و تعامل میان آنها معنا می‌یابد و بیانگر شیوه برقراری ارتباط و تعامل افراد جامعه است. بر مبنای فرهنگ، افراد تجارب، تصورات و عقاید خود را با یکدیگر مبادله می‌کنند. فرهنگ شامل اطلاعات به ‌اشتراک گذاشته شده و شیوه رمز‌گذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات است. (Moon, 1996). بحث‌های فراوانی در رابطه با تعریف فرهنگ وجود دارد. فرهنگ به عنوان الگوی مشترك مفروضات بنیادی در نظر گرفته می شود كه برای حل مسایل و مدیریت چالش‌های انطباق با محیط خارجی و یكپارچگی داخلی مورد استفاده قرار گرفته و اعضاء جدید نیز با توجه به آن روش صحیح مشاهده، احساس و تفكر در باره مسایل و چالشها را می آموزند  .(Schain, 1992)گات و سانز (2002) فرهنگ را به عنوان روشی که افراد کارهای پیرامون خود را انجام می‌دهند تعریف می‌کنند.

 

 

 

شاین (1996) معتقد است مفهوم فرهنگ باید به عمیق‌ترین سطح مفروضات و عقاید اساسی مشترك بین تمامی اعضای یك شركت اطلاق شود، وی اضافه می‌كند كه برخی مفروضات و عقاید به‌طور ناخودآگاه عمل كرده در حالی كه تعبیر اصلی دیدگاهی است كه شركت از خود و محیط پیرامون خود دارد. محققان، مطالعاتی را درمورد نفوذ فرهنگ در فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح ملی و سازمانی انجام داده‌اند (Gallivan & Srite, 2005). فرهنگ بزرگترین نظامی است که ارتباطات را تحت تاثیر قرار می‌دهد (Wood, 2005). فرهنگ و ارتباطات جدایی ناپذیر و مکمل یکدیگر هستند (Prosser, 1979). ایجاد ارتباط نیز به زمینه‌های فرهنگی مناسب نیاز دارد و بدون این زمینه‌ها هیچ ارتباطی شکل نمی‌گیرد. در این فرایند به‌هم پیوسته فرهنگ و ارتباطات، رسانه‌ها نقش تعیین کننده دارند. درحقیقت رسانه بر شناخت و درک عموم از جهان تاثیر می‌گذارند و آکاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان بستگی به محتوایی دارد که از رسانه‌ها دریافت می‌کنند (مهدی‌زاده، 1387).