توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی تعاریف سرمایه فکری با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف سرمایه فکری    
مؤلفه‌های سرمایه فکری
ویژگیهای سرمایه فکری
رویکردها و روشهای اندازه گیری داراییهای نامشهود
الگوی رهیاب اسکاندیا
الگوی شاخص سرمایه فکری
الگوی تکنولوژی بروکینگ
الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود
الف)تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
ب)تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور
معرفی بانک 

 

 

 

استوارت معتقد است سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، اموال فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می¬تواند برای ایجاد ثروت به کارگرفته شود. در واقع، سرمایه فکری کلیه کارکنان، دانش سازمانی و توانایی‌های آنان را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می¬گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می¬شود.

 

 


 سرمایه فکری، زاده¬ای عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که، سیستم‌های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اطّلاعی از این مفهوم ندارند.
 

 

 

سرمایه فکری از دیدگاه استوارت عبارتست از یک بسته دانشی  که برای سازمان مفید است. سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه است که می تواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود. سرمایه فکری عبارت از توانائی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه است.