توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی آموزش عالی کشور و کیفیت آن با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

آموزش عالی/دانشگاهی

تاریخچه آموزش عالی

روند تحولات آموزش عالی در ایران

آموزش­عالی در دوره اخیر

آموزش­عالی بعد از انقلاب­اسلامی

آموزش عالی در عصر حاضر

اهداف آموزش عالی

اهداف آموزش­عالی در ایران

مفهوم کیفیت

مفهوم کیفیت خدمات

اهمیت کیفیت خدمات

ماهیت خدمات

مفهوم کیفیت در آموزش­عالی

اهمیت و ضرورت کیفیت در آموزش­عالی مفهوم کیفیت­آموزشی

خصوصیات کیفیت آموزش­های­دانشگاهی

ویژگی­های مشخص/متمایز خدمات

تعریف کیفیت­ خدمات

مفهوم کیفیت­آموزشی

خصوصیات کیفیت آموزش­های­دانشگاهی

ویژگی­های مشخص/متمایز خدمات

تعریف کیفیت­ خدمات

اندازه­گیری کیفیت­ خدمات: مقیاس سروکوال

رویکرد تجزیه و تحلیل شکاف

شكاف كیفیت خدمات

تفاوت خدمات

انواع فعالیت‌های خدماتی

ویژگی‌های خدمات

تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایت‌مندی مشتریان

عوامل کیفیت خدمات

اندازه گیری کیفیت خدمات

برنامه آموزش امروز در کیفیت خدمات

خدمات , نتیجه مشتری

رویكردهای قابل مقایسه با رویكرد كیفیت

و...

 

 

 

           بررسی مبانی­نظری و چارچوب تئوریک یکی از لازمه­های انجام هر گونه تحقیق و پژوهش می­باشد. در واقع با بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق زمینه­های پژوهش پیش­رو شناسایی و مطالعه می­شود، جان دیوئی معتقد است که انجام این مطالعه به پژوهشگر کمک می­کند تا بینش عمیقی در زمینه موضوع مورد پژوهش و حوزه­ای که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش در رابطه است کسب نماید (دلاور،1387). دانشگاه­ها به­ عنوان سازمان­های آموزشی هستند که تعالی آنها به تعالی سازمان­ها و نهادهای اجتماعی کمک می­کند و تعالی آنها در این است که عناصر اصلی دانشگاه­ها یعنی رهبری، برنامه ریزی، مدیریت ­فرآیند، مدیریت­دانش، نیروی­انسانی و نتایج عملکردی آنها در جهت مشتری ­محوری بوده و این عناصر در یک تعامل مناسبی قرار داشته باشند.

 

 

 

       دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی خدمات آموزشی، به منظور قضاوت در مورد كیفیت این خدمت، به مقایسه توقع خود ازخدماتی كه باید ارائه شود وضع مطلوب) و ادراك خود از خدماتی كه هم اكنون دریافت می كنند (وضع موجود می پردازندكه  اختلاف بین خوانده می شود. در ارتباط با خدمات آموزشی، این شكاف حاصل ناتوانی مدیران در ارزیابی و  شكاف كیفیت  این توقع و ادراك پاسخ گویی نیاز های واقعی دانشجویان است و گام اساسی برای جبران این شكاف، شناخت این ادراكات و انتظارات است.( بحرینی و همكاران ،1390) دانشگاه­ها به­عنوان سازمان­های آموزشی هستند که تعالی آنها به تعالی سازمان­ها و نهادهای اجتماعی کمک می­کند و تعالی آنها در این است که عناصر اصلی دانشگاه­ها یعنی رهبری، برنامه ریزی، مدیریت ­فرآیند، مدیریت­دانش، نیروی­انسانی و نتایج عملکردی آنها در جهت مشتری ­محوری بوده و این عناصر در یک تعامل مناسبی قرار داشته باشند.

 

 

 

در این پژوهش از آنجایی که وضعیت کیفیت خدمات آموزشی مورد توجه قرار می گیرد، در ابتدا به مقوله­های: آموزش عالی/دانشگاهی، تاریخچه آموزش­عالی، روند تحولات آموزش ­عالی در ایران، اهداف آموزش ­عالی، اهداف آموزش­ عالی در ایران، و سپس به مفاهیم: کیفیت و برداشت­ های متفاوت از آن، کیفیت در آموزش­عالی، اهمیت و ضرورت کیفیت در آموزش ­عالی، کیفیت ­آموزشی، خصوصیات کیفیت­ آموزش های دانشگاهی، ویژگی­های مشخص/متمایز خدمات، تعریف کیفیت­ خدمات، جنبه­های کیفیت­ خدمات، کیفیت ­خدمات آموزش­ عالی، اندازه­گیری کیفیت­ خدمات: مقیاس سروکوال، پرداخته می­شود و در پایان تحقیقات مرتبط با موضوع  پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.