توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی خشونت و انواع آن با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

خشونت

خشونت فیزیکی

خشونت روانی

خشونت جنسی

خشونت اقتصادی

منابع

 

 

 

خشونت ( violence) در زبان پارسی با کلماتی همچون درشتی ، زبری، تندخویی، درشت خوییو درشتی کردن، مترادف شده است. (فرهنگ عمید، 863)فرهنگ لغت آکسفورد ( Oxford )، خشونت را به استفاده غیرقانونی از زور تعبیر کرده است . (Oxford dictionary of Law )(در فرهنگ حقوقی بلک (Black ) ، خشونت، استفاده نابجا، غیرقانونی وتعرض آمیز از قدرت تعریف شده است که معمولاً همراه با شدت، خشم بسیار و هتک حرمت است، بنا بر تعریف این فرهنگ، این تعرض ممکن است نسبت به حقوق متعارف انسان ها ، قوانین و آزادی های عمومی صورت گیرد.

 

 

 

 اعمال زور فیزیکی، با هدف ایراد صدمه و آسیب یا آزار انجام می گردد؛ اما خشونت تنها محدود به شکل فیزیکی نیست، بلکه مواردی همچون تهدیدهای کلامی را نیز در بر می گیرد. اصولا لازمه وقوع هر خشونت، زور و تعرض است اما خشونت مترادف با زور و تعرض نیست. از لحاظ ماهیت، اعمال خشونت آمیز را می توان به دو دسته عمده خشونت فیزیکی که از ان با ویژگی های « شفاف و بسیط » یاد شده و خشونت فرا فیزیکی ( معنوی ، روانی ... ) که خشونتی پنهان، پیچیده و مدرن است، تقسیم کرد(پرفيت ، آلن:27-29( 1378)).

 

 

 

خشونت، معنای متقن ومشخصی ندارد؛برای نمونه برخی تعاریف از خشونت، تنها بر جنبه فیزیکی تاکید کرده، هر فعل یا رفتار تهدید آمیزی را که باقصد ایراد صدمه فیزیکی یا ایجاد ترس از ایراد صدمه، صورت گیرد و عملاً منتهی به ایراد صدمه و آسیب شود یا احتمال ایراد صدمه و آسیب را در پی داشته باشد، در زمره رفتارهای خشونت آمیز محسوب می کنند؛

 

 

 

 در حالی که در مقابل فمینیست ها به ارائه تفسیر موسعی از خشونت دست زده ومعتقدند هر رفتاری که قربانی را بر خلاف میلش وادار به انجام کاری کند یا مانع از انجام کار مورد علاقه وی یا موجب ترس زن شود، در زمره رفتارهای خشونت آمیز قرار می گیرد ( طاهری بجد، محمد علی 1371 : 69). سازمان بهداشت جهانی در تعریف خود از خشونت بیان می دارد، « خشونت استفاده عمدی از نیرو یا قدرت فیزیکی، ارعاب یا تهدید برخود با دیگری است که علیه یک گروه یا جامعه صورت گرفته و منجر به آسیب روانی، سوء رشد و تکامل یا محرومیت شود یا احتمال وقوع این نتایج متصور باشد.