توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی و نظریات اندیشمندان درباره ی آن با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی

نظریه ریمون بودون

نظریه ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود

نظریه کانوی

نظریه هارالامپوس

نظریه لکسون

نظریه لنسکی

نظریه یان رابرتسون

نظریه دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت

نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی

الگوی اتکینسون

نظریه مک کلند

نظریه مراحل مختلف زندگی(گریوز

نظریه زیستی – تعلق – رشد

منابع

 

 

 

درکتاب خود از علل شکست تحصیلی یاد می کند که با کمی تغییر می توان در زمینه پیشرفت تحصیلی نیز به کار بست . درمیان نظرات مطرح شده مهمترین نقطه اشتراکی که وجود دارد توجه به تعلق طبقاتی به عنوان یک عامل مسلط در زمینه تبیین پدیده پیشرفت تحصیلی است یا حداقل می توان به نوعی نقش طبقه را در اکثر این آثار دید .

 

 

 

 لیکن محققین مختلف طرق مختلفی را برای بررسی چگونگی تأثیر طبقه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در نظر قرارداده اند که با تجزیه و تحلیل نظرات آنها می توان به یک دسته مکانیزم های تأثیر متفاوت رسید . ریمون بودون تأثیر طبقه را از طریق ایجاد انگیزه موفقیت ، تأثیر بر فنون کلامی و تأثیر بر مزیت نسبی تحصیل در نظر قرار می دهد .