توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی نظریات مرتبط با سرمایه اجتماعی با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

نظریات سرمایه اجتماعی 

1-1-3-2 دیدگاه نظری جیمز کلمن 

2-1-3-2 دیدگاه نظری پیر بوردیو 

3-1-3-2 دیدگاه نظری رابرت پاتنام 

4-1-3-2 دیدگاه نظری فرانسیس فوکوباما

5-1-3-2 دیدگاه نظری افه و فوش 

6-1-3-2 دیدگاه های نظری مدیریت کلان شهری   

7-1-3-2 دیدگاه های اوایل قرن بیستم 

8-1-3-2 منطقه گرایی کلان شهری 

9-1-3-2 دیدگاه های بعد از جنگ جهانی دوم در مدیریت کلان شهری 

10-1-3-2 موضع اصلاح طلب 

11-1-3-2 مکتب انتخاب عمومی 

14-1-3-2 دیدگاه های اخیر در مدیریت کلان شهری 

16-1-3-2 دیدگاه نو منطقه گرایی 

منابع

 

 

 

جیمز کلمن جامعه شناس معروف آمریکایی است که تأثیرات عمده ای بر مطالعات آموزش و پرورش داشته است. "در مجموعه تحقیقاتی درباره اکتساب تحصیلات در مناطق فقیر نشین آمریکا، کلمن نشان داد که سرمایه اجتماعی مختص توانمندان نبوده، بلکه می تواند برای گروه های فقیر نیز مثمر ثمر باشد. از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی نمایانگر منبعی از انتظارات دو طرفه و بنابراین با شبکه های گسترده تر ارتباطات، اعتماد و ارزش های مشترک، بالاتر از افراد قرار می گیرد".(فلید، 1384: 34).

 

 

 

علاق کلمن به سرمایه اجتماعی ناشی از کوشش های وی در تشریح ارتباطات فی ما بین نابرابری اجتماعی و توفیقات در تحصیلات است. در جامعه بالغ کلمن با ارائه نتایج مطالعه ئانش آموزان در شیکاگو، نشان داد که در شکل گیری افکار دانش آموزان، تأثیرات دوستان و همشاگردی ها به مراتب از تأثیرات والدین بیشتر است. در اواسط دهه 1960، کلمن مسئول اجرای تحقیقی اساسی در مورد تحقق اهداف تحصیلی در میان شش گروه اجتماعی شد. این تحقیق که مطابقبا گروه کنگره و با نظارت اداره آموزش ایالات متحده بود، به عنوان سرچشمه ای در علوم اجتماعی تلقی شد. کلمن در نتایج تحقیقات خود در حوزه آموزش و پرورش دریافت که سرمایه اجتماعی نقشی تعیین کننده و منبعی حائز اهمیت برای موفقیت تحصیلی دانش آموزان به شمار می آید.

 

 

 

"برای تبیین این موضوع از نظر کلمن، مهمترین عامل تأثیر هنجارهای اجتماعی بر والدین منبعی از سرمایه اجتماعی است که تا حدودی آثار محرومیت های اقتصادی و اجتماعی خانواده ها را جبران می کند".(فیلد، 1384: 35). کلمن معتقد است که اتفاقاً اقشار محروم و فقیر هم می توانند از سرمایه اجتماعی بهره ببرند. کلمن، بر اساس مطالعاتی که بر روی مناطق فقیر نشین در آمریکا انجام داده بر این ادعا است که سرمایه اجتماعی فقط مختص گروه های برخوردار نیست، بلکه گروه های حاشیه نشین و فقیر هم می توانند از آن بهره مند شوند.

 

 

 

"سرمایه اجتماعی از نظر جیمز کلمن منبعی اجتماعی- ساختاری است که دارایی و سرمایه افراد محسوب می شود"(تشکر؛ معینی، 1381: 33). این دارایی شیء واحدی نیست بلکه ویژگی هایی است که در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث می شود افراد با سهولت بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند. بدین ترتیب از نظر کلمن سرمایه اجتماعی جنبه ای از ساختار اجتماعی برای کنشگران که می تواند به عنوان منبع و سرمایه، باعث تحقق علایق ایشان شود.