توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی جمعیت و دیدگاه های مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-1  تئوری گذار جمعیت شناختی اول

2-1-2 تئوری گذار جمعیتی دوم

2-1-3- دیدگاههای رژیمهای جمعیتی

2-1-4- تئوری تبیین نهادی

2-1-5- تئوری های اقتصادی باروری

2-1-6- مدل جامعه شناختی باروری

2-1-7- تئوری جریان ثروت بین نسلی

2-1-8- مدل متغیرهای بینابین

2-1-9- نظریه نوگرایی یا نوسازی

2-1-10- تئوری اشاعه و تغییر ایدهها

2-2- پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

تئوری گذار جمعیت شناختی این واقعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد که چگونه جمعیت‌ها از وضعیتی که سطح زاد و ولد و مرگ و میر هر دو بالا و در نتیجه رشد جمعیت پایین است، به وضعیتی انتقال می­یابند که در آن سطح زاد و ولد و مرگ و میر هر دو پایین و باز هم رشد جمعیت پایین است (زنجانی و دیگران، 1378: 71). و در نتیجه‌ی این تحولات، جمعیت جامعه از یک تعادل معین بیولوژیک به تعادل دیگر از نظر اقتصادی، اجتماعی می رسد. بنابراین رشد جمعیت نه تابع رفتارهای زیست شناختی، بلکه تابع رفتارهای "عقل گرایانه" می شود (سیدمیرزایی، 69:1379).

 

 

 

این تئوری، که در طول چند دهه پارادیم غالب در جمعیت­شناسی بوده است، کاهش باروری را ناشی از فرایند صنعتی­شدن، شهرنشینی، و به طور کلی توسعة اقتصادی می­داند. بر این اساس استدلال می شود که تغییرات در صنعتی شدن، شهرنشینی و توسعه اقتصادی، ابتدا باعث کاهش مرگ و میر می شود، سپس به دلیل افزایش احتمال بقاء فرزندان میزان باروری کاهش می یابد (حسینی، 92:1383). به بیان دیگر، کشورها در مسیر حرکت به سمت توسعه اقتصادی- اجتماعی و مدرنیزاسیون گذار جمعیتی را تجربه می­کنند. از لحاظ پدیده شناسی، انتقال جمعیتی را نتیجه تحولات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی باید دانست که در تغییرات باروری و مرگ و میر و در نتیجه اثرگذاری روی رشد جمعیت منعکس می شود و از سوی دیگر خود منشاء آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی است (سید میرزایی، 171:1377).

 

 

 

در قالب تئوری انتقال جمعیت شناختی، اولین تبیین جامع تغییر باروری توسط نوتشتاین (1945، 1953) صورت گرفت. او استدلال می کند که وقتی مرگ و میر بالاست باروری به وسیله‌ی حمایت‌های پشتیبانان اجتماعی و فرهنگی نظیر آداب و رسوم ازدواج و سازماندهی خانواده در سطح بالا نگه داشته می شود. با کاهش مرگ و میر، دیگر پشتیبانان ضروری نیستند. در همین زمان جامعه صنعتی شهری جدید با منهدم کردن پشتیبانان و کاهش اهمیت اقتصادی خانواده سنتی، شانس پیشرفت فردی را افزایش داده و در نتیجه، باعث کاهش باروری می شود (حسینی، 93:1383).