توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی رسانه و نظریه های جنسیتی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

جنسیت نظرهی های فمنیستی

جنسیت و رسانه

نظریه های فمنیستی فیلم

تحلیل پساساختگرایی و نظریه فیلم

مکتب بیرمگام

مطالعه ی مخاطبین

پست مدرنیسم

مطالعات فرهنگی

چارچوب مفهوم

منابع

 

 

 

تحلیل مناسبات جنسیتی در قلمرو فرهنگ یكی از اصلی ترین طرح های پژوهشی در نظریه فمنیستی معاصر بوده است . فمینیستها با تحلیل فرهنگ كوشیده اند مناسباتی را تشخیص دهند كه از طریق آنها ارزش ها و هنجار های مردسالارانه درجامعه باز تولید شده و تداوم می یابد . در این میان رسانه های جمعی به عنوان یكی از مهم ترین منابع تولید فرهنگ در جوامع مدرن ، همواره مورد نقد و تحلیل فمنیستی قرار گرفته است .

 

 

 

پژوهشگران فمنیست با تكیه بر مفاهیم ابزار تحلیلی نظری ، وضیعت زنان در جامعه را مورد مطالعه قرار داده و تلاش كرده اند مناسبات جنسیتی پدرسالارانه در این محصولات فرهنگی را به نقد بكشند. از نظر فمنسیت ها فرهنگ عامه و رسانه های توده ای معمولا زنان به عنوان ابژه یا موجودات  ابزاری و حاشیه ای بازنمایی می شوند در حالیکه این بازنمایی  ربطی به زندگی پیچیده زنان ندارد. همچنین به  نظر آنها در فرهنگ توده های ، زنان به عنوان مخاطبین و شنوندگان و بینندگان فرآورده های فرهنگی نادیده گرفته میشوند.

 

 

 

بدین سان زنان  هم در نظریه های فرهنگی و هم درفرهنگ توده ای بعنوان مقوله ای اجتماعی نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده می شوند. یكی از نقد های عمده فمنیست نسبت به فرهنگ رسانه ای و توده ای ، درباره غیاب گفتمانی زنان در تولید فرهنگی است. استدلال كلی فمنیسم در نقد رسانه های جمعی را می توان در اندیشه ، فنای نمادین زنان خلاصه كرد. به نظر فمنیست ها ، سازندگان فرهنگ توده ای ، علایق و نقش زنان را در تولید فرهنگی را نادیده گرفته اند و زن را از عرصه فرهنگ غایب شمرده یا صرفا به بازنمایی وی به عنوان موجودی تابع در نقشهای جنسی پرداخته اند. ( بشیریه،١٣٧٩: ١١٤)